26
februari
2002
|
00:00
Europe/Brussels

Resultaten NS fors achteruit

De resultaten van NS zijn in 2001 fors achteruit gegaan. Kwaliteit en service zijn in 2001 verder teruggelopen. De opbrengsten van het reizigersvervoer blijven achter bij de verwachting en de kosten - in verband met de omvangrijke verbeteracties en het op peil brengen van de beschikbaarheid van het materieel - zijn fors gestegen. Halverwege het jaar is er voor gekozen om verbeterprojecten die tot snelle verbetering van de basiskwaliteit leiden voorrang te geven. Die programma’s lopen ook in 2002 door. Naar verwachting zullen de kwaliteitsinspanningen nog geruime tijd blijven drukken op het bedrijfsresultaat.