Utrecht,
31
januari
2019
|
12:50
Europe/Brussels

Resultaten RIVM-onderzoek Tilburgse project tROM

Update 6 februari 2019
Vervolg advies onafhankelijke commissie chroom-6 Tilburg

Vandaag is vervolg gegeven aan het advies van de onafhankelijke commissie chroom-6 Tilburg. Dat werd woensdagmiddag 6 februari bekend gemaakt tijdens een persbijeenkomst in Tilburg. Namens NS waren hierbij Roger van Boxtel en Susi Zijderveld aanwezig.

De gemeente Tilburg, NS en het Spoorwegmuseum hebben volgens de commissie allemaal steken laten vallen. Daarom is de afgelopen dagen door alle partijen gewerkt om gezamenlijk en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid tot een regeling te komen. Om op deze manier zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de betrokkenen. 

Voor meer informatie over de regeling kijk dan op de site van de Gemeente Tilburg

 

Op donderdag 31 januari 2019 heeft het RIVM de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Chroom-6 bij het reïntegratieproject tROM in Tilburg. In het Tilburgse project tROM werkten tussen 2004 en 2011 uitkeringsgerechtigden aan onder andere NS-treinen en museumtreinen in de toenmalige werkplaats van NedTrain Tilburg. Het RIVM heeft zorgvuldig en uitvoerig onderzoek uitgevoerd, waaraan NS haar medewerking heeft verleend. Een onafhankelijke commissie heeft volgend op de onderzoeksresultaten conclusies getrokken en adviezen geformuleerd.

De onderzoeksresultaten van het RIVM, de conclusies en adviezen van de onafhankelijke commissie zijn vandaag overhandigd aan de burgemeester van de gemeente Tilburg. Susi Zijderveld, lid Raad van Bestuur NS, was hierbij aanwezig namens NS. Zij gaf de volgende reactie:

"Het onderzoek heeft lang geduurd. Wij realiseren ons dat het voor alle betrokkenen van groot belang is dat er, na een tijd van onduidelijkheid, nu duidelijkheid komt. Duidelijkheid over wat er in het verleden is gebeurd en wat dit voor betrokkenen betekent. Zij hebben hier lang op moeten wachten. Dit moet een moeilijke tijd zijn geweest met veel zorgen. Tijd die zij nooit meer terugkrijgen, zorgen die nooit volledig verdwijnen. Daar zijn wij ons zeer goed van doordrongen."

"Het RIVM heeft een zorgvuldig en uitgebreid onderzoek uitgevoerd, waaraan NS uiteraard haar volledige medewerking heeft verleend. We willen het RIVM en de onafhankelijke commissie bedanken voor hun werk."

"De commissie heeft stevige en ook heftige conclusies getrokken. Ook over de rol van NS in het Tilburgse project. Dat grijpt ons aan. Laat ik helder zijn, er zijn zaken niet goed gegaan. Dat is ernstig en daar lopen wij niet voor weg. Een veilige werkomgeving gaat boven alles. Het RIVM stelt vast dat de informatie over chroom-6 op de treinen onvoldoende door ons met de gemeente is gedeeld. Dat had uiteraard moeten gebeuren. En daarnaast, ook al waren deze mensen niet bij ons in dienst, zij werkten wel in onze werkplaats. Op deze manier met mensen omgaan past niet bij ons bedrijf. De burgemeester heeft alle betrokkenen zojuist excuses aangeboden. Ik kan niet anders dan mij daar, namens NS, volledig bij aansluiten."

"De onderzoeksresultaten gaat NS met zorg bestuderen. Wij zullen hier lessen uit trekken voor nu en voor in de toekomst. Wij begrijpen dat duidelijkheid over het verleden alleen niet voldoende is en dat er veel vragen leven over hoe nu verder. Dit nemen we uiteraard serieus. Het RIVM heeft het onderzoek met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Dat geldt ook voor de wijze waarop de onafhankelijke commissie haar advies heeft geformuleerd. De betrokkenen verdienen het dat wij de onderzoeksresultaten en het advies met dezelfde noodzakelijke zorgvuldigheid zullen bestuderen."

"Het is nu aan de gemeente Tilburg, het Spoorwegmuseum en NS. Wij zijn het aan de betrokkenen verplicht om samen op te trekken en hen de duidelijkheid te geven die zij verdienen. Samen verkennen we hoe we vormkunnen geven aan het advies van de onafhankelijke commissie. Het is vandaag te vroeg om hier nu uitspraken over te doen maar ik beloof u dat wij niet alleen zorgvuldig maar ook snel te werk zullen gaan. Dit is in het belang van alle betrokkenen. Niet omdat wij denken dat dit boek voor deze mensen ooit zal sluiten, maar wel omdat wij hopen dat zij deze bladzijde binnenkort kunnen omslaan."

Voor meer informatie over het Chroom-6 dossier kijk dan op deze dossierpagina.