Utrecht,
13
december
2016
|
21:23
Europe/Brussels

Review Intercity direct: resultaten verbeteraanpak merkbaar

Staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft dinsdag 13 december 2016 de resultaten van de review Intercity direct naar de Kamer gestuurd. 

Tussen juli en oktober 2016 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzoek gedaan naar de manier waarop NS en ProRail werken aan verbetering van het vervoer op de HSL, met vooral aandacht voor de prestaties van Intercity direct. Intercity direct is de snelle verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam via de HSL. Elk kwartier rijdt hier een trein die twee keer per uur ook doorrijdt naar Breda.

Het reviewteam concludeert dat de partijen “op dit moment effectief werken aan het verbeteren van de prestaties van de Intercity direct”. Wel zijn onder andere “fundamentele verbeteringen op de HSL nodig om de prestaties straks verder te verbeteren”.

Resultaten verbeteraanpak zichtbaar
NS en ProRail kondigen begin 2016 maatregelen aan om de uitvalscijfers en punctualiteit van Intercity direct te verbeteren [link].

Inmiddels zijn resultaten hiervan merkbaar: “Onze inspanningen om de prestaties op de HSL-corridor te verbeteren hebben inmiddels een zichtbaar positief effect. Ten opzichte van begin 2016 is de uitval aanzienlijk gedaald tot gemiddeld 6% in de maanden oktober en november. Ondanks onze maximale inzet moeten reizigers er nog wel rekening mee houden dat de komende jaren rondom introducties van nieuwe treindiensten op de HSL de prestaties tijdelijk kunnen verslechteren. Maar de dalende tendens én de uitkomst van de review sterken ons in de opvatting dat wij, in het belang van de reiziger, de juiste verbetermaatregelen treffen”.

Link 1: brief NS en ProRail
Link 2: Rapport review Intercity direct

Download: infographic HSL infrastructuur
Download: factsheet vervoersaanbod HSL
Download: infographic vervoersaanbod 2018 HSL