24
februari
2015
|
00:00
Europe/Brussels

RTL Nieuws uitzending

Vanavond, dinsdag 24 februari, brengt RTL Nieuws een item waarin wordt gemeld
dat een externe consultant van NS (mogelijk) tegen betaling informatie heeft
verstrekt aan een treinenfabrikant.

NS laat in een reactie aan RTL weten onlangs geïnformeerd te zijn dat een
externe consultant mogelijk gehandeld heeft in strijd met geldende regels bij de
aanbesteding van de nieuwe generatie Sprinters door documenten te verkopen aan
een treinbouwer. Deze aanbesteding is in 2014 afgerond. NS neemt dit signaal
zeer serieus en heeft daarom per direct het contract met deze consultant
opgeschort en hem de toegang tot het pand en de IT-systemen ontzegd.

NS heeft daarnaast ook meteen actie ondernomen door een onderzoek in te
stellen met hulp van een gespecialiseerd onderzoeksbureau onder leiding van een
externe advocaat. Hierbij wordt gekeken naar alle werkzaamheden die deze
consultant over de afgelopen jaren voor NS heeft verricht. Dit onderzoek loopt
momenteel. Gedurende het onderzoek verricht de externe consultant geen
werkzaamheden voor NS.

NS hanteert strakke normen voor integriteit, die ook gelden voor externen die
namens NS werken. De vermeende praktijken zijn voor NS onacceptabel en zijn in
flagrante strijd met onze principes. Op basis van de uitkomsten van het
onderzoek zal NS zich beraden op aanvullende maatregelen.

Bron: NS Persvoorlichting