Utrecht,
27
november
2020
|
09:35
Europe/Brussels

Ruim € 70 miljoen voor vernieuwing station Amsterdam Lelylaan

Samenvatting

Station Amsterdam Lelylaan is toe aan een grondige vernieuwing. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, NS en ProRail investeren daarom gezamenlijk ruim 70 miljoen euro in verschillende aanpassingen. Dit is besloten bij het bestuurlijk overleg MIRT op 25 november. Met de aanpassingen wordt het station een levendig, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig OV-knooppunt.

Het 40 jaar oude station voldoet niet meer aan de huidige gebruiks- en comforteisen van de openbaar vervoerreiziger. Tegelijkertijd zal het aantal reizigers dat van het openbaar vervoer gebruik maakt, de komende tien jaar fors groeien. ProRail en NS houden in de regio Amsterdam rekening met een groei van het aantal treinreizigers met 30% in de komende vijftien jaar. Om die reizigersgroei op te vangen zullen zij flink aan stations en spoor werken en meer treinen gaan rijden. Station Lelylaan is de westelijke poort van Amsterdam en kan stations als Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid ontlasten. 

Het vernieuwde station verbetert de kwaliteit van de omgeving en versterkt het OV. De vernieuwing zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • het vernieuwen en vergroten van de stationshal voor trein- en metroreizigers, inclusief meer servicevoorzieningen en winkels;
  • het bouwen van een inpandige fietsenstalling, direct aansluitend op de stationshal met een goede verbinding naar de omliggende fietspaden;
  • het aanbrengen van een tramkeerlus en aanpassen van het trameiland wat hogere frequenties en het keren van de tramlijnen 1 en 17 mogelijk maakt en het overstappen op trein en metro vergemakkelijkt;
  • het aanpassen van de buitenruimte zodat de kwaliteit van de omgeving en de sociale veiligheid verbetert.

Het ontwerpproces wordt door NS, ProRail, de Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam gezamenlijk doorlopen. Er wordt ingezet op versnelde uitvoering. Het streven is dat het vernieuwde station met de fietsenstalling in 2024 en het aangepaste trameiland met de nieuwe tramkeerlus in 2025 geopend kunnen worden. Het vernieuwde station sluit goed aan op de komst van de Airport Sprinter die NS hoogfrequent gaat rijden en daarnaast bij de gebiedsontwikkeling.

De rol van station Amsterdam Lelylaan in het openbaar vervoer netwerk van Amsterdam neemt de komende jaren verder toe door de ontwikkeling van de zuidwestkant van Amsterdam en stedelijke verdichting van het stadsdeel Amsterdam West rond het station.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst die in het voorjaar 2021 zal worden ondertekend.