21
december
2012
|
00:00
Europe/Brussels

RvC: Geen variabele beloning 2012 voor NS Directie

Op voordracht van de Raad van Commissarissen van NS (RvC) heeft deminister van Financiën een nieuw beloningsbeleid voor toekomstige bestuurdersvastgesteld. Met dit beleid wordt invulling gegeven aan de sleutelrol die NSspeelt in de bereikbaarheid van Nederland.

Besluit RvC van NS
De RvC van NS heeft besloten dat over 2012 geen variabele beloning aan dedirectie zal worden toegekend, gelet op de winterverstoringen op het spoor begin2012. De winteroperatie van NS was niet voldoende stabiel.

Ook 2011 gekort
De RvC heeft toekenning van de volledige variabele beloning over 2011, waarop dedirectie volgens de afgesproken criteria recht had, destijds aangehouden om eennadere evaluatie van de winterperikelen 2012 bij zijn beslissing te kunnenbetrekken. De RvC heeft in 2012 geconstateerd dat de voorbereidingen op winterseomstandigheden door NS samen met ProRail in 2011 onvoldoende zijn geweest.Daarom heeft de RvC besloten om de variabele beloning van de Directie over 2011te korten met 35%.

De minister van Financiën heeft met instemming kennis genomen van debeslissing van de RvC.