31
maart
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Samen bouwen aan één gezond NS

Cao-besprekingen NS van start gegaan

Vandaag zijn de besprekingen tussen NS en de vakbonden over de nieuwe NS-cao
van start gegaan onder het motto ‘samen bouwen aan één gezond NS’.

NS staat voor belangrijke opgaves de komende periode, zoals investeringen in
nieuw materieel.  Daarnaast moeten de operationele prestaties van NS, in het
belang van de reiziger, verder verbeteren. Gezonde en vitale collega’s met een
goede cao zijn daarbij onmisbaar.

Belangrijke vraagstukken tijdens de komende onderhandelingen zijn onder meer:


 • Duurzame inzetbaarheid; hoe zorgen we dat collega’s gezond en vitaal blijven
  nu we bijvoorbeeld allemaal langer doorwerken tot ons pensioen. De cao kent nu
  een aantal collectieve ontziemaatregelen. In toenemende mate merken wij echter
  dat collega’s behoefte hebben aan meer maatwerk en flexibiliteit, zodat men zelf
  de keuzes kan maken die goed passen. Hoe kunnen we daar op inspelen? Hoe zorgen
  we dat kennis en vaardigheden op peil blijven?

 • Eenvoud en flexibiliteit; werken bij NS verandert snel (24/7, het nieuwe
  werken, toenemend gebruik van ICT, etc.). Dit maakt dat er behoefte is aan
  cao-afspraken die hier meer op aansluiten. Hoe komen we tot meer eenvoud en
  flexibiliteit in de cao om op deze nieuwe ontwikkelingen in te spelen?

 • Pensioen en technische aanpassingen: aanpassing van de huidige
  NS-pensioenregeling is nodig vanwege gewijzigde pensioenwetgeving. Ook op andere
  sociaaleconomische punten dient de cao te worden geactualiseerd.

 • Sociaal Plan: het sociaal plan van NS dient te worden aangepast vanwege
  invoering van de Wet Werk en Zekerheid, en om een totaal aanbod af te spreken
  rondom veranderingen in de organisatie.

 • Meer nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking; vanuit onze maatschappelijk
  verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap willen we nog meer doen voor
  collega’s met een arbeidsbeperking. In het cao-overleg moeten hier concrete
  afspraken over worden gemaakt.

“Het streven is om voor eind mei te komen tot een nieuwe cao die helpt om
succesvol in te spelen op de uitdagingen waar NS voor staat. Een cao die meer
maatwerk biedt, die uitvoerbaar is en die bijdraagt aan één gezond NS”, aldus
Hans Hemels, directeur HR van NS. “NS heeft samen met de vakbonden een traditie
van goede cao’s met innovaties en goede arbeidsvoorwaarden en dat is ook nu weer
de inzet.”