Utrecht,
08
maart
2018
|
18:55
Europe/Brussels

Samen voor veiligheid in de trein en op het station

Een veilige reis voor reizigers en collega’s staat voor ons op nummer 1. NS werkt daarom elke dag met partners zoals de politie en andere vervoerders aan het verder verbeteren van de sociale veiligheid. We nemen daarbij ook verschillende maatregelen. Zo hebben we momenteel op 74 stations de poortjes gesloten en meer gericht cameratoezicht ingezet op de stations. Ook zijn er op uitgaansavonden na 22.00 uur twee conducteurs op de trein en zetten we op de overige avonden zogeheten flexibele veiligheidsteams in.

In het jaarverslag blikken we terug op de sociale veiligheid in onze treinen en op het station. Uit deze cijfers blijkt dat reizigers zich veiliger voelen. 88 procent geeft het veiligheidsgevoel op de stations en in de treinen het afgelopen jaar een zeven of hoger. Een lichte stijging in vergelijking met 2016. Toen was dit 87 procent. Ook NS-medewerkers voelen zich veiliger tijdens hun werk. Een meerderheid van 66.8 procent voelt zich veilig tot zeer veilig tijdens het werk - een kwart reageerde neutraal - tegenover 57.6 procent in 2016. Er is ook een stijging te zien in het veiligheidsgevoel van onze medewerkers in de avonduren. In 2016 voelde 30 procent van de ondervraagden zich onveilig in de avond en nacht. In 2017 is dit gedaald naar 21.7 procent.

Meer ondersteuning in de avonduren
We leren door terug te blikken op het voorgaande jaar, maar ook van het analyseren van de genomen maatregelen. Zo is bekeken wat het effect is van de inzet van twee conducteurs op uitgaansavonden en de inzet van flexibele teams. Het effect van deze maatregel op het veiligheidsgevoel van reizigers en medewerkers hebben we eind 2017 onderzocht. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Hoofdconducteurs geven een 6,9 voor hun veiligheidsgevoel op donderdag, vrijdag en zaterdag na 22.00 uur (ten opzichte van een 6,2 in 2016, toen de maatregel nog niet van kracht was).
  • Hoofdconducteurs geven een 7,6 voor hun veiligheidsgevoel op zondag tot en met woensdagavond na 22.00 uur als collega’s van V&S op de trein aanwezig zijn. Zij geven een 7 voor hun veiligheidsgevoel op de treinen waar dat niet het geval is.
  • De veiligheidsbeleving van reizigers blijft constant en scoort een 7,9 in zowel 2016 als 2017.

De vakbonden zijn voor NS gesprekspartner als het gaat om het verder verbeteren van sociale veiligheid. Daarom bespreken we deze uitkomsten op korte termijn eerst met de vakbonden.