Utrecht,
16
mei
2017
|
22:19
Europe/Brussels

Samen werken aan veiligheid

Afgelopen jaren heeft NS samen met partners als de politie en ProRail veel extra maatregelen genomen om de veiligheid in de trein en op stations te vergroten. Zo worden de poortjes op grote stations versneld gesloten om zwartrijders tegen te gaan, zijn er gebiedsagenten op stations gekomen en is er extra cameratoezicht. Vanaf half juni rijden standaard twee conducteurs mee op uitgaansavonden na 22.00 uur.

Op andere avonden zetten we vanaf dat moment extra flexibele teams van Veiligheid & Service in voor controles op de trein en de stations.

Uiteraard wil NS volgen of deze maatregelen bijdragen aan de veiligheid. Om dat goed in kaart te brengen is afgelopen najaar onder personeel en reizigers een eerste onderzoek (een zogeheten nulmeting) gedaan. Vraag was wat de veiligheidsbeleving na 22.00 uur was.

Veiligheidsgevoel ’s avonds lager

Uit de nulmeting komt naar voren dat het veiligheidsgevoel 's avonds minder hoog is dan overdag. Conducteurs die hierover rechtstreeks werden bevraagd geven in 70 procent van de gevallen aan dat ze zich tijdens de avonddienst veilig voelen. Als conducteurs via internet worden bevraagd, geeft 45 procent dat aan. Voor het algemene veiligheidsgevoel tijdens het werk geven conducteurs het cijfer 7,1, tegenover een 6,6 bij de online bevraagden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat reizigers een 7,4 geven voor het veiligheidsgevoel voor het reizen met de trein. Reizigers die in de late uren reizen komen vaker in aanraking met incidenten (18 procent) dan reizigers die overdag reizen (8 procent). Het klantoordeel over de veiligheid in de trein nam in 2016 toe van 80% naar 87%.

Metingen en rapport

De resultaten van de nulmeting zijn in maart gedeeld met de collega’s bij NS. Zij vormen de basis voor nieuwe metingen in de toekomst. Zo kunnen we bepalen of de genomen maatregelen werken. De samenvatting van het rapport is als download toegevoegd.

Oproep: altijd melden

NS heeft medewerkers in 2016 opgeroepen om ieder incident te melden. NS registreerde dat jaar 690 meldingen van agressie tegen NS-medewerkers, tegenover 642 incidenten een jaar eerder. 310 keer betrof dit een melding van trekken of duwen. Het aantal incidenten waarbij NS-medewerkers letsel opliep daalde van 211 in 2015 naar 188 in 2016. Of het nu om geduw, gescheld of letsel gaat; ieder incident is er één te veel.