27
september
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Samenwerking levert Haagse reiziger OV van wereldklasse op

  • Den Haag, HTM en NS staan voor ambitieus akkoord

De gemeente Den Haag, stadsvervoerder HTM en NS hebben het voornemenom de krachten te bundelen. De drie partijen willen de reiziger in en om DenHaag openbaar vervoer van wereldklasse gaan bieden. Om de samenwerking gestaltete geven, heeft NS de intentie een minderheidsbelang van 49 procent te nemen inHTM. Het Haagse ov-bedrijf is nu voor 100 procent eigendom van de gemeente DenHaag.

De unieke samenwerking tussen een nationaal en een lokaalopenbaarvervoerbedrijf moet Den Haag tot koploper maken in de dienstverleningaan de reiziger. De drie partijen hebben de ambitie om het gemak van hetopenbaar vervoer zo groot te maken, dat het aantal ov-reizigers flink groeit.Daarom willen de gemeente Den Haag, NS en HTM bereiken dat tram, bus en treinnaadloos op elkaar aansluiten. Dat het ov-netwerk in de stad wordt uitgebreidmet de ov-fiets en Greenwheels. Dat de informatievoorziening aan de reizigers,zowel aan boord als bij de halte, sterk wordt verbeterd.En dat stations enov-knooppunten aantrekkelijke en veilige gebieden zijn, waar winkels, kantorenen bedrijven zijn.

Wethouder Sander Dekker (Financiën en Stadsbeheer) van de gemeente Den Haagverwacht dat de samenwerking veel vruchten gaat afwerpen. "Den Haag ziet in deNS een sterke en kundige bondgenoot voor HTM, die het mogelijk maakt om eensprong naar de toekomst te maken. Den Haag is een stad die groeit. Met steedsmeer inwoners en bezoekers is het van vitaal belang dat de stad optimaalbereikbaar is. Deze samenwerking tussen een landelijk ov-bedrijf en eengrootstedelijke vervoerder maakt dat mogelijk. Er ontstaat iets unieks in DenHaag, nu die de handen ineenslaan om het openbaar vervoer in Den Haag naar eennog hoger plan te brengen. Dat gebeurt in Nederland nu nog nergens anders."

HTM-directeur Dirk le Clercq verwacht veel van de voorgenomen samenwerkingmet NS. "De reizigers veranderen, de reisdoelen ook", aldus le Clercq. "Demoderne OV-reiziger wil dat tram, bus en trein prima op elkaar aansluiten encomfortabel zijn. Dan ligt het voor de hand dat HTM en NS elkaar opzoeken. Wantwe weten dat een derde van de NS-reizigers van of naar de stations in Den Haagper tram of de bus reist. Het percentage HTM-reizigers dat aansluitend de treinpakt is vermoedelijk nog hoger." Le Clercq wijst er ook op dat de samenwerkinggoed past in het vorig jaar gepresenteerde plan 'Perspectief 2013'.

Daarin staat onder meer dat HTM zich richt op 'samenwerken om te groeien'."Dat is op langere termijn nodig om meer reizigers te trekken en de HTM zominder kwetsbaar te maken. Samen met NS kan HTM werken aan de verdereontwikkeling van het OV in de Haagse regio", aldus Le Clercq.

"NS heeft de ambitie om reizigers zo goed en comfortabel mogelijk van deurtot deur te brengen", zegt Merel van Vroonhoven, lid van de directie van de NS."Dat vraagt om naadloze aansluiting van de tram en de bus op de trein. Omuitstekende informatievoorziening, zowel op de haltes als aan boord. En om goedevoorzieningen voor fietsers, zoals stallingen en de ov-fiets. Wij zien goedekansen om dit samen met de HTM waar te gaan maken." Van Vroonhoven wijst er ookop dat de NS een actieve rol denkt te kunnen spelen in de ontwikkeling van degebieden rond de stations en ov-knooppunten. "Goede dienstverlening aan dereizigers betekent dat die gebieden veilig en aantrekkelijk moeten zijn. Dat kandoor ruimte te maken voor de vestiging van kantoren, instellingen, bedrijven enwinkels."

De gemeente Den Haag, HTM en NS hebben dinsdag 25 september eenintentieverklaring getekend, waarin het streven naar samenwerking is vastgelegd.Met het oog op het voornemen een minderheidsbelang te nemen in de HTM, begint NSnu een boekenonderzoek. Naar verwachting zal eind dit jaar duidelijk zijn of dedrie partijen de voorgenomen samenwerking zullen bekrachtigen. Ook de Haagsegemeenteraad zal zich nog over de plannen buigen.