01
mei
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Schoonmaak en inzet eigen personeel

De afgelopen dagen neemt de overlast voor reizigers als gevolg van de
landelijke schoonmaakstaking toe. Ook de door NS ingehuurde
treinschoonmaakbedrijven als Hago Railservices (HRS) worden geraakt doordat een
deel van hun mensen staakt.

Het cao-conflict in de schoonmaaksector speelt tussen de landelijke
werkgevers in de schoonmaak (OSB) en FNV Bondgenoten. NS is hierin geen partij
en wordt net als andere Nederlandse bedrijven geraakt door de schoonmaakacties.
Wij betreuren eventuele overlast voor reizigers ten zeerste. Gelukkig weten wij
nog altijd een deel van de treinen schoon op te leveren.

Achter de schermen maakt NS zich als opdrachtgever al jaren hard voor een
fatsoenlijke schoonmaaksector waarin de schoonmaker als vakman centraal komt te
staan en eerlijke arbeidsvoorwaarden gelden. Desondanks is NS in het verleden al
vaker als podium gebruikt voor acties vanwege de zichtbaarheid. Helaas is dat
ook dit keer dus het geval.

Om de ergste nood te ledigen, onveilige situaties te voorkomen en vooral
losse rommel in treinen op te ruimen gaat NS morgen een aantal vrijwilligers van
kantoor inzetten. NS beseft dat dit een druppel op de gloeiende plaat is, maar
zo trachten wij overlast voor de reiziger waar mogelijk te minimaliseren. Het
gaat om enkele plekken in het land waar dit zal plaatsvinden.

De schoonmakers van Hago Railservice die wel werken blijven zoveel mogelijk
treinen schoonmaken. Reizigers worden verder in de trein opgeroepen hun kranten
en bijvoorbeeld koffiekopjes zoveel mogelijk mee te nemen uit de trein. Ook is
NS kleinschalig een proef gestart met afvaltasjes in de trein, zodat reizigers
en personeel hun afval eenvoudig mee kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld ook in
Denemarken succesvol gebeurt.

NS blijft zich er hard voor maken dat OSB (de schoonmaakbedrijven) en FNV
weer om de cao-tafel komen om te komen tot een fatsoenlijke cao want dat is waar
alle schoonmakers recht op hebben.