02
december
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Situatie Den Haag dinsdag 2 december

Dinsdag 2 december in de ochtend ondervonden veel reizigers van en naar Den
Haag hinder van een werkonderbreking door NS-personeel op Den Haag Centraal.
Medewerkers hadden op eigen initiatief een zogeheten werkoverleg georganiseerd
vanaf 04:00 uur. Het overleg bleek uiteindelijk tot 06.30 uur te duren.

Doordat veel personeel er voor koos bij het werkoverleg te zijn (ca. 150
conducteurs en machinisten) ondervond het treinverkeer van en naar Den Haag in
de ochtendspits de nodige hinder. Er vielen treinen uit of ze waren fors
vertraagd. Wij betreuren de overlast die dit heeft veroorzaakt voor reizigers en
collega’s elders in het land. Vanaf 06:30 uur gingen de medewerkers weer aan de
slag en kwam het treinverkeer net voor de ochtendspits weer op gang. Doordat
alles vanochtend anders is gelopen dan gepland kunnen treinen vandaag regionaal
nog wel korter zijn.  

Tijdens de werkonderbreking zijn directieleden van NS Reizigers (NSR) het
gesprek met de medewerkers aangegaan. Er werden diverse zorgen besproken die
sterk leven bij personeel in Den Haag, zoals te hoge werkdruk (bijv. bij
verstoringen op het spoor), te korte overstaptijden tussen de verschillende
treinen, maar bijvoorbeeld ook agressie in de trein. Hierbij is onder meer
toegelicht welke acties op deze punten al lopen. Zo is recent bijvoorbeeld extra
reserve personeel vrijgemaakt voor drukke momenten. Wij nemen de zorgen serieus
en hebben aan de medewerkers toegezegd op de verschillende punten te kijken of
meer acties nodig en mogelijk zijn en komen daar voor het einde van de week op
terug.