24
december
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Snelle levering Zwitserse Sprinters essentieel voor reiziger

NS is voornemens om ca. 60 Sprinters te bestellen bij de Zwitserse
treinenbouwer Stadler. Het betreft een zogeheten onderhandse gunning, omdat we
de treinen al eind 2016 nodig hebben om onze reizigers vanaf eind 2016 extra
zitplaatsen en comfort te kunnen bieden. NS heeft dit begin december bekend
gemaakt. De treinen van Stadler (type Flirt) rijden al in meerdere landen en
hebben zich al bewezen.

Vandaag werd bekend dat de treinenbouwers Alstom en Bombardier bezwaar maken
tegen de voorgenomen bestelling bij Stadler en een kort geding aanspannen. "NS
betreurt deze gang van zaken, omdat het niet in het belang van de Nederlandse
reiziger is en we snel meer Sprinters nodig hebben. Wij zien de zaak met
vertrouwen tegemoet en handelen zorgvuldig. Rechtszaken zorgen mogelijk alleen
maar voor een latere komst van de benodigde Sprinters," aldus Engelhardt Robbe,
CFO van NS.

Achtergronden

Door diverse omstandigheden (behoud ov-studentenkaart, het toevoegen van
MBO-scholieren, etc.) bleek deze zomer dat NS relatief snel ca. 60 extra
Sprinters nodig heeft dan eerder voorzien om de reiziger in alle omstandigheden
voldoende zitplaatsen te kunnen bieden. Aangezien het tekort aan Sprinters zich
al op korte termijn voordoet, is het doorlopen van een aanbesteding niet
mogelijk. In een dergelijke situatie mag een spoorwegbedrijf overgaan tot
onderhandse gunning, zoals NS nu voornemens is te doen bij Stadler. Andere
opties, zoals de huur van treinen, bleken geen soelaas te kunnen bieden.

Het voornemen tot onderhandse gunning van de ca. 60 Sprinters aan Stadler is
vooraf openbaar gemaakt door NS. Andere treinenbouwers konden formeel bezwaren
uiten. Vandaag (24/12) werd duidelijk dat Alstom en Bombardier hierop een kort
geding aanspannen omdat zij ook in aanmerking hadden willen komen voor deze
onderhandse gunning. NS ziet de zaak met vertrouwen tegemoet omdat de partijen
niet hebben kunnen aantonen ook te kunnen voldoen aan de behoefte van NS voor
eind 2016. Stadler is in staat om snel Sprintertreinen te leveren, omdat zij al
bezig is met een procedure voor toelating op het Nederlandse spoor. Daardoor kan
NS zeker stellen dat eind 2016 de eerste nieuwe, comfortabele en zelfstandig
toegankelijke Sprinters voor de reiziger het spoor op kunnen.