Utrecht,
26
maart
2019
|
07:00
Europe/Brussels

Softwarefout HSL-locomotieven opgelost

Samenvatting

De fout in de software van de TRAXX-locomotieven die op de Hogesnelheidslijn (HSL) rijden is verholpen. Technici van NS hebben daar samen met leverancier Bombardier met man en macht aan gewerkt. De afgelopen weken steeg de punctualiteit op de HSL tot boven de 84%, het hoogste niveau in ruim een half jaar.

De oplossing van de softwarefout is in hoog tempo doorgevoerd. Hiervoor is intensief samengewerkt met leverancier Bombardier, spoorbeheerder ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toeziet op de veiligheid. Alle locomotieven van binnenlandse treinen zijn inmiddels van de update voorzien. Softwarestoringen hebben zich niet meer voorgedaan. De locomotieven van de Intercity Brussel volgen binnen enkele weken. Vanwege toelating van de software in België duurt dat iets langer.

Belangrijk voor onze reizigers

Marjan Rintel, in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de treindienst: “De HSL is de snelst groeiende spoorverbinding van Nederland en zeer belangrijk voor onze reizigers, binnen Nederland en internationaal. Ik ben opgelucht dat deze softwarefout is verholpen en dat de betrouwbaarheid voor reizigers weer toeneemt.”

Verscherpte maatregelen

Om zoveel mogelijk treinen op de HSL op tijd te laten vertrekken en aankomen, werken NS en ProRail al langer intensief samen in een speciaal Verbeterprogramma HSL. Vanwege de softwareproblemen nam NS nog aanvullende maatregelen om storingen sneller op te lossen, de strandingsduur te beperken en de dienstregeling sneller te hervatten. Zo is er een gespecialiseerde helpdesk, zijn er extra trainingen voor machinisten in de simulator en staan er extra NS-medewerkers klaar om problemen op te vangen. Deze verscherpte maatregelen blijven van kracht.

Echte oorzaken aanpakken

Marjan Rintel: “Recent ging het veel over onze machinisten. Dat zijn goede machinisten, die goed zijn opgeleid voor de complexe HSL. Ik ben trots op de mannen en vrouwen die elke dag hun uiterste best doen voor onze reizigers. Iedere kans om ze beter te ondersteunen, grijpen we aan. Maar we moeten oppassen dat we van de technische problemen op de HSL, niet het probleem van onze mensen maken. Voor een echte oplossing op lange termijn, moeten we de echte oorzaken aanpakken.”

Noodzakelijke verbeteringen

De door NS bestelde Intercity Nieuwe Generatie zal vanaf dienstregeling 2021 stapsgewijs leiden tot een betere dienstverlening op de HSL. Deze nieuwe treinen zijn speciaal voor gebruik op de HSL ontworpen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiernaast 60 miljoen beschikbaar gesteld om de infrastructuur van de HSL te verbeteren. NS en ProRail hebben in de langetermijnvisie HSL-Zuid een serie maatregelen uitgewerkt om de infrastructuur op de HSL zodanig te verbeteren, dat hetzelfde niveau wordt bereikt als op het hoofdrailnet. Alleen door het oplossen van ontwerpfouten aan de HSL-spoorbaan en door het moderniseren van de spoorbeveiliging, kan met nieuwe treinen dezelfde betrouwbaarheid als op het reguliere spoor worden verwacht.

HSL in het kort
Dagelijks rijden er 269 treinen over de HSL. Naast de Intercity direct tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda en de Intercity Den Haag-Eindhoven, zijn dat de internationale treinen Intercity Brussel, Thalys en Eurostar. Driekwart van de reizigers reist op de HSL als onderdeel van een binnenlandse reis. De HSL-verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam kende vorig jaar een reizigersgroei van 15 procent en is daarmee de snelst groeiende treinverbinding van Nederland. NS verlengde daarom de Intercity direct-treinen van 6 naar 7 rijtuigen en breidde het aantal treinen uit van 4 naar 5 per uur. Ondanks dat de hogesnelheidslijn afgelopen jaar op een aantal vlakken minder presteerde, waren reizigers positiever over het reizen op de HSL: 83% van de reizigers gaf in 2018 een 7 of hoger. In 2017 was dat 77%.