11
september
2003
|
00:00
Europe/Brussels

Spoorsector: 'basis voor klantgericht en betrouw-baar spoorsysteem moet nu gelegd worden'

Deze week is het rapport Benutten en Bouwen gereed gekomen, waarin de visie van NS, ProRail en Railion op de toekomst van de spoorsector wordt gegeven en waaraan een korte termijn plan is toegevoegd. De spoorsector legt de eerste prioriteit bij de verbetering van de betrouwbaarheid van de infrastructuur, het materieel en de bedrijfsprocessen. In het korte termijn plan hebben de partij-en een concreet pakket van branchebrede maatregelen met elkaar vastgesteld. Hiermee kan al voor 2007 een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit en capaciteit van het Nederlandse spoorver-voer voor zowel reizigers als verladers worden bereikt.