19
februari
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Spoorvernieuwing Utrecht: tijdelijke wijzigingen in de dienstregeling 2015

ProRail vernieuwt het spoor rond Utrecht zodat er in de toekomst meertreinen kunnen rijden. De spoorvernieuwing is in 2014 van start gegaan en ligtop schema. In 2015 wordt onder meer gewerkt aan nieuwe sporen en een volledignieuw perron. Utrecht Centraal blijft altijd bereikbaar, op een aantal trajectenis het helaas onvermijdelijk dat reizigers tijdelijk hinder zullen ondervindenvan de werkzaamheden.

Nieuw perron en nieuwe sporen

Utrecht Centraal is hèt spoorhart van Nederland, dagelijks maken zo'n 285.000reizigers gebruik van het station. Dit aantal neemt toe tot zo'n 360.000reizigers per dag in 2030. Om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijdenbreidt ProRail het aantal sporen uit. Aan de Jaarbeurskant van Utrecht Centraallegt ProRail in 2015 twee nieuwe sporen (20/21) aan en een nieuw perron, hetachtste perron. De sporen 14/15 en 18/19 worden eveneens vernieuwd. Door dezewerkzaamheden is er tijdelijk minder ruimte voor alle treinen die Utrechtpasseren. NS en ProRail zetten zich maximaal in om zoveel mogelijk treinen telaten rijden en de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Tijdelijke wijzigingen voor reizigers

Naast werkzaamheden 's nachts en in diverse weekenden gelden in drie periodenaanpassingen van de dienstregeling:

Van 23 maart tot 13 juli 2015
Door de aanleg van het nieuwe perron kunnen er minder treinen stoppen op hetnaastgelegen perron (sporen 18/19). Reizigers moeten rekening houden metaankomst op en vertrek van andere perrons. Door de beperkte spoorcapaciteitrijdt een aantal Intercity's met kortere treinen dan reizigers gewend zijn. Ditbetekent dat enkele Intercity's op de trajecten Den Haag - Utrecht, Rotterdam -Utrecht en Leiden - Utrecht tijdelijk drukker zijn in de spits. NS laat zoveelmogelijk dubbeldekkers rijden op deze trajecten.
De Intercity vanuit Den Haag naar Utrecht krijgt weer een aansluiting op deIntercity naar Amersfoort.
In de eerste periode 23 maart tot en met 10 april wijzigt de dienstregeling vande Sprinter tussen Woerden en Utrecht, er rijden minder Sprinters op werkdagentot 20.00 uur.

Van 13 juli tot en met 13 september 2015
In de zomerperiode worden achtreenvolgens de sporen 14 en 15 vernieuwd. Ditheeft gevolgen voor overstappende reizigers op Utrecht Centraal vanuitAmsterdam/Schiphol richting Arnhem/Eindhoven. Van Amsterdam Centraal naar Arnhemen Eindhoven is overstappen aan de andere kant van het perron op UtrechtCentraal tijdelijk niet mogelijk. Er blijven reismogelijkheden op het traject,reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.

Van 13 juli tot 13 december 2015
De nieuwe sporen 20/21 worden in gebruik genomen en de sporen 18/19 wordenvernieuwd.
In deze periode wijzigt de dienstregeling op station Utrecht Lunetten. VanuitUtrecht Centraal stopt de Sprinter naar Tiel niet in Utrecht Lunetten. Dit is nual het geval in tegengestelde richting. De Sprinters van en naar Den Boschblijven wel stoppen op dit station.
Tegelijkertijd ontstaat een rechtstreekse Sprinterverbinding tussen Woerden enGeldermalsen.

Naar een nieuw Utrecht Centraal

Het spoor rond Utrecht Centraal is van groot maatschappelijk en economischbelang voor de bereikbaarheid van heel Nederland. Om betrouwbarespoorverbindingen rond Utrecht te kunnen waarborgen investeert ProRail insamenwerking met NS, gemeente Utrecht en het ministerie van Infrastructuur enMilieu in de vernieuwing en uitbreiding van stations en het spoor in en rondUtrecht.

Om ruimte te scheppen voor meer treinen wordt het emplacement Utrechtvernieuwd, evenals sporen en perrons. Door de sporen meer in rechte banen teleggen, wordt een soepele doorstroming van meer treinen mogelijk gemaakt. Dewerkzaamheden zijn in 2017 afgerond: wat betekent dat reizigers ook in 2016rekening moeten houden met gewijzigde vertreksporen, soms een bus in plaats vaneen trein of extra overstappen. Utrecht Centraal blijft bereikbaar per trein.Tegelijkertijd bouwen we verder aan de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal. Ditbiedt in de toekomst veel meer reiscomfort voor gebruikers van zowel trein, tramals bus.