04
juli
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Spoorwegveiligheid naar nog hoger niveau

Om het spoor nog veiliger te maken hebben ProRail en NS het afgelopen jaar
uitgebreide maatregelen genomen. Met dit maatregelenpakket wordt de kans dat een
trein een rood sein passeert verder teruggedrongen. Ook komen er nieuwe
waarschuwingssystemen voor treinpersoneel en medewerkers van de verkeersleiding.
Het vangnet ATB-vv wordt verder, vooruitlopend op het nieuwe veiligheidssysteem
ERTMS, voor €32 miljoen uitgebreid (van 1.700 seinen eind 2012 naar 2.500 in
2014).

Het maatregelenpakket werd vandaag door staatssecretaris Mansveld van
Infrastructuur en Milieu (IenM) naar de Tweede kamer gestuurd. In een
uitgebreide brief aan  IenM en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zetten de
twee bedrijven uiteen wat zij allemaal hebben gedaan mede naar aanleiding van
het treinongeval in Amsterdam.

De maatregelen om de veiligheid verder te vergroten zijn een combinatie van:
1) het voorkomen dat machinisten rode seinen tegenkomen; 2) het voorkomen dat
rode seinen worden gepasseerd; 3) het voorkomen dat een ongeval kan
plaatsvinden; 4) nog veiliger treinen.

Het aantal roodseinpassages is de afgelopen jaren door eerdere maatregelen al
gehalveerd. Door de aanvullende maatregelen wordt dit aantal volgens NS en
ProRail nog veel verder naar beneden gebracht. Het spoor is het veiligste
vervoermiddel in Nederland, maar het kan en moet nog veiliger.