09
juli
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Statement NS naar aanleiding van Volkskrant artikel

De spoorsector staat voor een uitdagende opgave: reizigersgroei enklanttevredenheid verhogen en tegelijkertijd de infrastructuur zo optimaalmogelijk benutten. NS en ProRail werken intensief en goed samen om zo’nspoorsysteem te realiseren. De aanwezige expertise en ervaring binnen onsbedrijf wordt daarbij te allen tijde meegenomen in de advisering enbesluitvorming zodat een wijziging in de infrastructuur leidt tot eenverbetering.

Helaas wordt in het artikel zoals het nu voor ligt een onjuist beeldgeschetst. NS betreurt dit. De directie van NS onderschrijft het nut van hetverbeteren van de doorstroom op emplacementen bij grote stations en is hetdaarover eens met Prorail. Betere doorstroom is winst voor de treinreiziger.

NS vindt net als ProRail dat waar het systeem kan worden vereenvoudigd en ditleidt tot betere betrouwbaarheid of betaalbaarheid van het spoor, wij dezeverbeteringen tot stand moeten brengen. Daarbij is het effect voor de reizigersleidend. Het bieden van directe verbindingen aan onze reizigers staat daarbijvoor beide organisaties buiten kijf. NS en ProRail gaan derhalve voor een snel,veilig en betrouwbaar spoor, dat maximale reizigersgroei en klanttevredenheidfaciliteert.