Utrecht,
13
september
2016
|
14:26
Europe/Brussels

Station Harderwijk klaar voor de toekomst

Op 16 september wordt het nieuwe stationsomgeving van Harderwijk grotendeels geopend. Op die dag nemen automobilisten, fietsers en voetgangers de onderdoorgang bij het station voor het eerst in gebruik. En reizigers kunnen dan gebruik maken van het nieuwe stationsgebouw en via de trapopgangen naar de perrons. Een belangrijke mijlpaal!

Programma: De hele dag #sluitjeaan!

Het nieuwe station en de onderdoorgang in Harderwijk gaan rond 12.00 uur open. Daarna gaat de spoorovergang Oranjelaan-Stationslaan dicht. Een feestelijk dag voor gemeente Harderwijk, ProRail, NS en Aannemerscombinatie Reef-Strukton, maar bovenal voor alle reizigers en inwoners van Harderwijk! Artiesten, spelers en kunstenaars van Cultuurkust en muzikanten van Popschool Harderwijk trakteren de reizigers en passanten die dag (tijdens de spitsuren) op muziek en korte acts.

Het stationsgebied is de spil tussen de verschillende vervoersmodaliteiten en zorgt voor aansluiting tussen trein, bus fiets, voetganger en auto. Het motto #sluitjeaan! is een krachtig appèl aan stad, reizigers en omwonenden om met elkaar de opening te vieren. Naast een optreden van diverse artiesten kunnen er ook prijzen gewonnen worden met de foto – actie #sluitjeaan! Meer informatie is te vinden op www.harderwijk.nl/sluitjeaan.

Op 16 september is nog niet alles klaar. Het oude gebouw wordt nog gesloopt en het busstation is op dat moment nog niet gereed. Ook de openbare ruimte krijgt nog een nieuwe inrichting. Maar met de komst van een nieuw stationsgebouw en een geheel nieuwe stationsomgeving met alle benodigde faciliteiten heeft Harderwijk een aantrekkelijk en goed bereikbaar station en is de stad klaar voor de toekomst. Zo is het station weer één van de toegangspoorten naar de stad. Er is daarmee een doorgaande verbinding tussen de stad en de Veluwe als achterland gerealiseerd en een snelle verbinding met de A28. De komst van een onderdoorgang bij het station en een onderdoorgang voor fietsers bij de Weisteeg zorgt voor een betere bereikbaarheid en veiligheid van Harderwijk en draagt bij aan betrouwbaarder treinverkeer.