11
maart
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Stemmen op NS-stations voor Provinciale Statenverkiezingen

Treinreizigers kunnen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 18
maart weer hun stem uitbrengen op of bij een groot aantal NS-stations. Gemeenten
hebben in totaal op 58 stationslocaties een stembureau ingericht. Inwoners
kunnen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen op een station in hun
eigen gemeente. Met een aangevraagde kiezerspas kan in de gehele provincie
gestemd
worden.

NS verwacht dat het op de stembureaus op stations extra druk kan zijn en
raadt kiezers daarom aan eerder van huis te gaan. Reizigers kunnen voor een
overzicht van stembureaus op stations terecht op ns.nl/stemmen en via de
Reisplanner Xtra app. Stembureaus op stations kennen vaak extra ruime
openingstijden. Reizigers kunnen vaak in de vroege ochtend al stemmen op weg
naar werk of studie. Traditiegetrouw is het stembureau op station Castricum weer
als eerste open.

Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten, kan in veel provincies
tegelijkertijd voor het waterschap gestemd worden. De waterschapgrenzen kunnen
afwijkend zijn van de provinciegrenzen. Reizigers wordt geadviseerd vooraf na te
gaan of voor beide verkiezingen op hun station gestemd kan worden.


Bijlage:
Overzicht stembureaus op NS stations

De openingstijden van de stembureaus zijn onder voorbehoud.

Van enkele stembureaus zijn de openingstijden nog niet bekend.

NS publiceert de volledige actuele openingstijden van de stembureaus op de
stations voorafgaand de verkiezingen op
www.ns.nl/stemmen