27
juni
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Strenge winter raakte spoor minder dan voorheen

De afgelopen winter was voor het spoor één van de zwaarste winters de
afgelopen tien jaar. De situatie op het spoor bleef door het vorig jaar gestarte
winterprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), ProRail
en NS, in tegenstelling tot de vorige drie winters, echter grotendeels
beheersbaar. Tegelijkertijd hebben reizigers op sommige momenten en trajecten
hinder ervaren. Sneeuw en vorst zorgden lokaal voor diverse verstoringen en
daarmee treinuitval of vertraging. Door de aangepaste dienstregeling was het
minder druk op het spoor en verspreidden de verstoringen zich niet als een
olievlek over het land. Keerzijde was dat reizigers te kampen hadden met minder
en soms drukke treinen of een extra overstap. Dat staat in een terugblik op het
afgelopen winterseizoen die staatssecretaris Mansveld (IenM) mede namens NS en
ProRail naar de Tweede Kamer heeft gestuurd
(zie nieuwsbericht Ministerie
Infrastructuur en Milieu).

Uit de eerste evaluatie van het vorig jaar opgezette winterprogramma van
IenM, ProRail en NS blijkt dat het spoor op winterse dagen nog altijd kwetsbaar
is. Door het aanpassen van de dienstregeling (landelijk circa 20% minder
treinen) was er echter meer ruimte om de verstoringen op te lossen en het
treinverkeer landelijk op peil te houden. Door reizigers een dag van tevoren te
informeren over de aangepaste dienstregeling waren zij daarnaast ook beter in
staat hun eigen plan te trekken als de dienstregeling werd aangepast. Reizigers
gingen goed geïnformeerd op pad (93% was op de hoogte). Wel waren er op sommige
trajecten de nodige klachten over te volle treinen.

Lees meer over de evaluatie van afgelopen winter en ook wat dat betekent voor
komende winter op de
website
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.