Utrecht,
22
februari
2019
|
10:00
Europe/Brussels

Susi Zijderveld verlaat NS per 1 mei

Susi Zijderveld heeft vandaag bekendgemaakt dat zij NS per 1 mei verlaat. Zijderveld is directeur Risicobeheersing. In deze functie binnen de Raad van Bestuur is zij verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en risicobeheersing binnen NS. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor NS Stations, dat zich onder meer toelegt op de ontwikkeling en het beheer van stations en stationsvoorzieningen.

Zijderveld trad 1 februari 2016 aan met de opdracht om de risicobeheersing binnen NS op een hoger niveau te brengen. Onder haar leiding is op voortvarende wijze uitvoering gegeven aan alle verbeterpunten naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg en de aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Commissie Fyra. Zo is onder meer een adequaat systeem voor risicobeheersing opgezet en met behulp van een omvangrijk trainings- en bewustwordingsprogramma is gewerkt aan een open en veilige cultuur waarin risico’s op een goede manier worden afgewogen. In de afgelopen periode zijn ook de Legal en Compliance functies versterkt (o.a. Spoorwegwet en Mededingingswet) om een level playing field te garanderen. Daarnaast is binnen NS de AVG ingevoerd en een privacy office opgezet. Ook zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van arbeids- en spoorwegveiligheid en crisismanagement.

Tevens was zij nauw betrokken bij het recente besluit om te komen tot een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden van de transporten in de Tweede Wereldoorlog.

NS Stations heeft afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de beleving van reizigers, onder meer door te investeren in mooie, schone en veilige stations. Daarnaast zijn met de uitbreiding van de OV fiets en nieuwe stationsvoorzieningen belangrijke stappen gezet om de hele reis van deur-tot-deur te verbeteren. Dit alles heeft in 2018 mede geleid tot een hoge klanttevredenheid van reizigers, zowel voor de gehele reis als voor de beleving op stations.

Susi Zijderveld, directeur Risicobeheersing
“NS heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het verbeteren van de interne procedures en risicobeheersing. Dit is een omvangrijk en intensief traject geweest. We kunnen trots zijn op het halen van alle gestelde doelen en de succesvolle invoering van alle verbetermaatregelen. NS laat hiermee zien aantoonbaar geleerd te hebben van het verleden. Uiteraard vraagt risicobeheersing binnen een grote organisatie altijd om blijvende aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat dit lukt met de robuuste en toekomstbestendige organisatie die nu staat en die geleid wordt door enthousiaste en betrokken mensen. Met het afronden van mijn opdracht komt een natuurlijk moment om de organisatie te verlaten.”
Susi Zijderveld, directeur Risicobeheersing

Zijderveld neemt de komende periode een sabbatical om zich te oriënteren op een volgende stap in haar loopbaan.

Roger van Boxtel, president-directeur van NS: “Susi Zijderveld is een paar jaar geleden gestart met het professionaliseren van de risicobeheersing binnen NS. Ook heeft zij een cultuurverandering in gang gezet waarbij de openheid en aanspreekbaarheid aantoonbaar zijn verbeterd. Onder haar verantwoordelijkheid is de maatschappelijke bijdrage van onze stations gegroeid. Ook droeg zij bij aan een goede sfeer en samenwerking binnen de top van het bedrijf. Ik vind het erg jammer dat zij vertrekt, NS is haar veel dank verschuldigd.”

De Raad van Commissarissen is inmiddels een procedure gestart voor een opvolger.