19
juli
2011
|
00:00
Europe/Brussels

Tarieven in 2012 verhoogd met inflatie en stijging gebruiksvergoeding

  • Voortzetting gematigd tariefbeleid
  • Normale correctie voor inflatie en stijging kosten infrastructuur

NS streeft al jaren naar een gematigd tariefbeleid door scherp teletten op kosten en efficiency. Ook komend jaar zet NS dit beleid voort door detarieven voor enkele reizen en voor traject- en netabonnementen per 1 januari2012 met de verwachte inflatie en stijging gebruiksvergoeding teverhogen.

Op dit moment verwacht het Centraal Plan Bureau voor 2012 een inflatie van2,25%. Daarnaast leidt de stijging van de gebruiksvergoeding die NS aan ProRailbetaalt voor het gebruik van de infrastructuur, tot een extra tariefstijging metcirca 0,3%. Daarmee komt de totale tariefstijging op 2,55%. Mochten dezeprognoses nog wijzigen, dan zal de tariefstijging van NS worden aangepast.

De tarieven van de in het najaar van 2011 nieuw te introduceren abonnementenblijven op 1 januari 2012 ongewijzigd.

NS heeft de voorstellen voor de tariefaanpassing voorgelegd aan deconsumentenorganisaties, vertegenwoordigd in het LOCOV (Landelijk OverlegConsumentenbelangen Openbaar Vervoer).