22
september
2010
|
00:00
Europe/Brussels

Test speciale dienstregeling voor extreem weer

  • Praktijktest op zondag 10 oktober tijdens wintersimulatie
  • Inzet van een 'speciale wintersdienstregeling' wordt geoefend

NS en ProRail werken samen aan het winterbestendig maken van het spoor. Onderdeel van de maatregelen is een speciale dienstregeling die is ontwikkeld om ook onder extreme omstandigheden klanten te blijven bedienen. Hierbij gaan treinen van NS pendelen tussen verschillende stations. Om te zien of deze dienstregeling in de praktijk functioneert, wordt op zondag 10 oktober een test gehouden. Klanten krijgen op die dag te maken met andere reistijden dan op een reguliere zondag.

Bij deze speciale dienstregeling rijden treinen volgens een 'pendelprincipe'. Bij pendelen rijden treinen over kortere trajecten heen en weer in plaats van dat deze lange trajecten rijden. De kans dat verstoringen leiden tot kettingreacties is hierdoor aanzienlijk kleiner. De gedachte hierachter is dat - als sneeuw en ijs ernstige overlast veroorzaken - zo toch een voorspelbare dienstverlening kan worden geboden. Dit heeft wel tot gevolg dat klanten vaker moeten overstappen omdat de trajecten korter zijn. Ook rijden treinen op andere tijden en zijn reistijden doorgaans langer.

De 'omschakeling' naar een alternatieve dienstregeling bij extreem weer vraagt zo'n wezenlijk andere manier van werken dat testen noodzakelijk is nog vóór de sneeuw valt. Deze test is onderdeel van het pakket van maatregelen dat met minister Eurlings van V&W is afgesproken om ervoor te zorgen dat klanten ook in de winter op het spoor kunnen vertrouwen. Op 10 oktober gaat de helft van de reizen maximaal 5 minuten langer duren. Voor circa 9% van de reizen is sprake van een extra reistijd van 30 minuten of langer. NS en ProRail beseffen dat klanten hinder zullen ondervinden van deze test. Ook consumentenorganisaties (verenigd in het Locov) hebben ons daar in constructieve gesprekken op gewezen. Om reizigers extra van dienst te zijn, zullen honderden extra NS-ers op deze dag op de stations klanten begeleiden. Er is gekozen om op de zondag te testen omdat er dan veel minder mensen met de trein reizen dan op andere dagen van de week.

Bert Meerstadt, President-directeur NS: “De inzet van de speciale winterdienstregeling voor extreem weer betekent een totaal andere manier van werken voor duizenden medewerkers in de spoorsector. De inzet van treinen en mensen, de service aan de reizigers en de onderlinge samenwerking tussen NS en ProRail zijn allemaal anders dan op een gewone dag op het spoor. Wij testen deze aanpak om goed beslagen ten ijs te komen en zullen onze schouders er stevig onder zetten zodat de reis van onze klant op die dag zo goed mogelijk verloopt.”

Bert Klerk, Directievoorzitter ProRail: “Deze bijzondere praktijkoefening stelt ons in staat te testen, te trainen, te leren en te verbeteren. Nu testen geeft meer zekerheid over de effectiviteit van dit plan op het moment dat het er écht toe doet. In de winter moeten wij reizigers gewoon op hun bestemming kunnen brengen.”

NS zorgt er voor dat de speciale winterdienstregeling voor extreem weer vanaf 25 september te raadplegen is op www.ns.nl. Zo kunnen reizigers vooraf hun reisschema bekijken. Om de reizigers te informeren dat op zondag 10 oktober een andere dienstregeling geldt, worden onder andere advertenties geplaatst en reguliere reisinformatiemiddelen ingezet.