03
juni
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Timo Huges nieuwe president-directeur van NS

Bert Meerstadt draagt stokje over na 12 jaar directie NS

Op voordracht van de raad van commissarissen heeft de Minister van FinanciënDrs T.H. Huges (48) benoemd tot president-directeur per 1 oktober 2013. Hijvolgt Ir A. Meerstadt MBA (51) op die sinds 1 oktober 2001 lid van de directieis en sinds 1 januari 2009 president-directeur.

Timo Huges is op dit moment directievoorzitter van Koninklijke BloemenveilingFloraHolland en van 2006 tot 2008 was hij algemeen directeur van CoöperatieBloemenveiling Aalsmeer. Hij startte zijn loopbaan na zijn studie Bedrijfskundein Groningen bij Koninklijke Frans Maas Groep waar hij tussen 1992 en 2006diverse functies bekleedde, laatstelijk als lid van de groepsraad.

Na een twaalfjarig NS leiderschap heeft Bert Meerstadt tijdig aan de Raad vanCommissarissen aangegeven toe te zijn aan een nieuwe stap en zijn werkzaamhedenals president-directeur over te willen gaan dragen. Voor de raad was dat deaanleiding om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger.

Carel van den Driest, president-commissaris: “Wij betreuren maar respecterenhet besluit van Bert Meerstadt. Wij zullen afscheid moeten nemen van eenbuitengewoon kundig en succesvol leider. Tijdens Meerstadts bestuursperiodestegen niet alleen de klanttevredenheid en de punctualiteit aanzienlijk, ook deomzet en het bedrijfsresultaat stegen fors. In voor NS moeilijke tijden wasMeerstadt voor de gehele NS-organisatie een rots in de branding.
Gelukkig hebben wij in Timo Huges een uitstekende en ervaren opvolger gevondenen we zien er naar uit om NS onder zijn leiding voor reizigers nog verder teverbeteren”.

Bert Meerstadt: “Met voldoening en plezier kijk ik terug op een intensieveperiode waarin ons mooie bedrijf sterk is uitgebreid - zowel in het vervoer alsop de stations - en vaak met veel publieke belangstelling is gevolgd. Ik bendankbaar om samen met meer dan 30.000 NS-collega’s voor onze reizigers veelverbeteringen en vernieuwingen te hebben mogen realiseren. Het contact metNS’ers in alle geledingen en de goede samenwerking in directie en groepsraadwaren een voorrecht. Het vinden van een goede vervoersoplossing tussen Nederlanden België over de hogesnelheidslijn, zoals afgesproken met de staatssecretaris,zie ik als een belangrijke opdracht die ik af wil ronden. Daarna is het tijd hetstokje over te dragen aan Timo ”.

Timo Huges:"Met veel energie en gedrevenheid ga ik graag deel uitmaken vandit prachtige Nederlandse bedrijf. Een dienstverlenend bedrijf dat eenbelangrijk onderdeel is van onze samenleving. Ik verheug me erop met alleNS-collega's er voor te zorgen dat de reizigers iedere dag tevreden zijn".