09
juli
2014
|
00:00
Europe/Brussels

TLS onder coöperatief dak van alle vervoerders


  • Vervoerders willen dat de organisatie achter de OV-chipkaart in handen komt
    van álle OV-aanbieders

  • Realisatie van gelijk speelveld jarenlange wens van de politiek

  • Vervoerders versterken samenwerking op de OV-betaalmarkt

Vervoerders willen dat Translink Systems (TLS), de organisatie achter de
OV-chipkaart, in handen komt van alle vervoerders in Nederland. Dit is de
intentie die de aandeelhouders en de niet-aandeelhouders van TLS met elkaar zijn
overeengekomen. De huidige aandeelhouders NS, GVB, HTM en RET verwelkomen op een
financieel neutrale manier de collega’s van Arriva, Veolia, Connexxion, EBS,
Qbuzz en Syntus. Doel is om middels de oprichting van een coöperatie een solide
OV-betaalmarkt te creëren waarin alle vervoerders zijn vertegenwoordigd, zodat
zij samen sturen op een efficiënte en transparante ’kassa van het OV’.

Hans Peters, directeur commercie van NS: “Reizigers willen zo drempelloos
mogelijk met trein, bus, tram en metro van deur tot deur kunnen reizen. Door
gezamenlijk op te trekken in deze coöperatie zullen we nóg beter in staat zijn
om de huidige OV-chipkaart te verbeteren en nieuwe betaalwijzen voor het
openbaar vervoer te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een bankkaart of mobiele
telefoon.”

Er is meer dan een jaar gewerkt aan het vormgeven van de hoofdlijnen van de
nieuwe coöperatie. Onder regie van de staatssecretaris is het gelukt deze lang
gekoesterde wens voor een bestendige toekomst van TLS te vervullen. Manu
Lageirse, directeur Veolia namens de niet-aandeelhouders: “Wij zijn verheugd met
deze doorbraak. Het biedt perspectief voor een gelijk speelveld op de
OV-betaalmarkt waar wij jaren voor hebben gepleit. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op bestuur, beleid en uitvoering
van de organisatie achter de OV-chipkaart.”

Met de invoering van de eenmalige chipkaart en de intentie om met alle
vervoerders een coöperatie op te richten als aandeelhouder van TLS zijn deze
week twee grote stappen gezet rondom betalen in het OV. Na de zomer zullen de
vervoerders de details uitwerken voor de oprichting van de coöperatie. Ook
leggen de vervoerders een gezamenlijke visie op de toekomst van OV-betalen voor
aan consumentenorganisaties en de landelijke en regionale overheden, verenigd in
het Nationaal OV Beraad (NOVB).