Utrecht,
13
november
2020
|
12:43
Europe/Brussels

Toch geen hoger beroep na vrijspraak NS in strafzaak Limburg

Het Openbaar Ministerie heeft het hoger beroep in de strafzaak tegen NS ingetrokken. De strafzaak had betrekking op de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. De rechter sprak NS en betrokken personen al vrij in december van 2017, maar het OM tekende hoger beroep aan. Met het intrekken van het hoger beroep is de strafzaak nu afgesloten.

De zaak draaide om de vraag of NS en de betrokken personen betrokken waren bij valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke omkoping en schending van bedrijfsgeheimen. Het OM eiste in eerste aanleg een geldboete van drie miljoen euro voor NS. Het OM werd niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van schending bedrijfsgeheimen omdat er geen uitdrukkelijk verzoek tot vervolging was gedaan. Ook tegen betrokken personen eiste het OM forse straffen. De rechter kwam tot een integrale vrijspraak voor de verdenking van valsheid in geschrift en niet-ambtelijke omkoping. Het OM tekende vervolgens hoger beroep aan.

De aanbesteding was voor NS aanleiding om een omvangrijk programma te starten om de bedrijfsvoering en risicobeheersing te verbeteren. Zo is het beleid op een groot aantal punten aangescherpt en zijn processen en procedures verbeterd. Ook is een nieuwe structuur opgezet voor de risicobeheersing binnen NS. Om medewerkers bekend te maken met regels en normen is onder meer een omvangrijk cultuur- en complianceprogramma gestart. Daarnaast heeft NS een integriteitsportaal ingericht waar het integriteitsbeleid te vinden is en medewerkers terecht kunnen met vragen en dilemma's. Grote groepen medewerkers hebben trainingen gevolgd over spoorweg- en mededingingsrecht.