Utrecht,
17
februari
2016
|
15:16
Europe/Brussels

Toekomst NS

NS heeft aangekondigd binnenkort de nieuwe strategie bekend te maken. De Centrale Ondernemingsraad van NS (COR) heeft in de afgelopen periode de bestuurder en de Raad van Commissarissen dringend laten weten dat het bedrijf op korte termijn richting moet kiezen. Het is onverantwoord om daar nog langer mee te wachten. Om medewerkers te kunnen motiveren om hun werk adequaat te kunnen uitvoeren moeten zij weten waar het bedrijf naar toe gaat. Te meer omdat in de buitenwereld allerlei speculaties de ronde doen over wat de NS wel en niet mag doen in de toekomst.

De COR heeft echter niet stil gezeten. In nauwe samenwerking met de ondernemingsraden van de bedrijfsonderdelen heeft zij in de afgelopen maanden een eigen visie ontwikkeld. Dit is vastgelegd in de nota Op eigen kracht. De medezeggenschap heeft de directie en de Raad van Commissarissen in kennis gesteld van deze visie. Daarbij is aangegeven dat deze visie de leidraad is waarlangs de plannen van directie beoordeeld zullen worden.

Speculaties over de nieuwe strategie van NS hebben een negatieve invloed op de motivatie van medewerkers. Daarmee dreigen ook allerlei noodzakelijk verbeteringen te worden geblokkeerd.

Om die reden heeft de COR zich onlangs tot de staatssecretaris en de fractievoorzitters van de politieke partijen gewend. In een brief heeft de COR gewezen op de negatieve effecten van de discussies in de Haagse politiek over de positie van NS. Naar het oordeel van de medezeggenschap is de toon in de politiek te hard en te ongenuanceerd. Het doet geen recht aan de inspanningen die medewerkers elke dag weer leveren om de reizigers ten dienste te kunnen zijn. Het bedrijf en de reiziger heeft nu belang bij ruimte en rust om de afspraken die gemaakt zijn in de concessie voor het hoofdrailnet goed uit te voeren.

De COR vindt verder uitstel van de publicatie van de toekomstvisie onverantwoord. De COR wil hierover zonder geheimhouding met zijn achterban in gesprek gaan en daarmee de kennis van de vakmensen benutten. Uitstel vergroot de onrust op de werkvloer, daar is niemand mee gediend.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.