20
januari
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Toelichting overslaan stations

Staatssecretaris Mansveld (IenM) stuurde vandaag de beantwoording van vragen
naar de Kamer over het door NS incidenteel overslaan van stations. Hoe zit de
vork precies in de steel? Hieronder een toelichting.

Waarom slaat NS stations over?

In uitzonderlijke gevallen, en alleen als noodmaatregel om hinder voor
andere treinen en reizigers in de omgeving te voorkomen, slaat NS incidenteel
een station over. Het afgelopen jaar werd deze noodmaatregel 3.165 keer
toegepast wat neerkomt op 0,02% van het aantal halteringen (13.186.560). Dit is
een absolute daling van 228 en een procentuele daling van 6% ten opzichte van
2013.

Wat vindt NS zelf van deze maatregel?

NS vindt het voor reizigers zeer vervelend wanneer hun trein een
station moet overslaan. De oorzaken zijn divers en niet voorspelbaar en daarom
is het heel lastig om het toepassen van deze noodmaatregel volledig te
voorkomen. Het betreft maatwerk waarbij elke keer voor de meest passende
oplossing wordt gekozen. Doelstelling daarbij is dat zo min mogelijk reizigers
hinder mogen ondervinden van de gekozen maatregel.

Hoe informeert NS de reizigers in dit soort gevallen?

Mocht het noodzakelijk zijn om een station over te slaan om
olievlekwerking te voorkomen en de treinenloop in cadans te houden, dan wordt
dat altijd vooraf aangegeven. Reizigers op het perron worden geïnformeerd dat
hun geplande trein niet stopt op het station waar zij willen uitstappen en dat
de eerstvolgende trein over 5-10 minuten arriveert.

Ook aan de reizigers in de trein wordt vooraf kenbaar gemaakt dat een station
wordt overgeslagen en hen wordt meegedeeld dat zij een station eerder kunnen
uitstappen en dat de volgende stoptrein wel op het geplande station zal stoppen.
Deze maatregel wordt niet in de spits toegepast of bij slechte
weersomstandigheden. Tevens wordt er altijd getoetst of het wel kan en of er
voldoende gelegenheid is om de wijziging te communiceren aan reizigers. Stations
waar overstapmogelijkheden zijn, zogenoemde spoorknooppunten, worden nooit
overgeslagen.

Om wat voor redenen worden stations overgeslagen?

Ongeveer 30 procent van het aantal overgeslagen stations komt niet door ingrepen
in de dienstregeling. Een concreet voorbeeld daarvan is het station Roermond dat
recent een aantal dagen werd afgesloten wegens asbestproblematiek. Treinen
mochten toen een aantal dagen niet stoppen op last van de brandweer en politie.
In totaal werd dit station om die reden 227 keer overgeslagen.

Andere treinen die speciaal worden ingelegd zoals evenemententreinen of
treinen die ingezet worden voor commercials of andere opnames slaan formeel
stations over maar hierbij worden geen reizigers gedupeerd. Dit zijn immers
treinen met een speciaal doel en om die reden stoppen deze treinen niet op
tussenliggende stations.

Een andere reden kan zijn dat door een beperking van de infrastructuur een
trein wordt omgeleid en om die reden een station overslaat die op de
oorspronkelijke route wel aangedaan zou worden. Via deze omleiding of een vooraf
aangekondigde overstap komt de reiziger echter wel op zijn bestemming. Ook hier
wordt formeel een station overgeslagen maar in de praktijk, via de omgeleide
route, niet.

Hoe dringt NS het overslaan van stations verder terug?

Zoals hierboven vermeld is in 2014 al een daling gerealiseerd van 228
keer, wat neerkomt op een procentuele daling van 6 procent ten opzichte van
2013. NS werkt aan een verdere verbetering van de bijsturing, zodat situaties
zoals het overslaan van een station nog meer zal dalen. Oplossingen worden ook
gezocht in verbeteringen in de dienstregeling door daar meer ruimte in te
bouwen.

Maar juist door de complexiteit van een dienstregeling en het druk bereden
spoor in Nederland mag een verbetering op één traject niet leiden tot een
verslechtering voor de reiziger op een ander traject. Op de wat langere termijn
moeten nieuwe technologieën, betere benutting van de spoorcapaciteit of een
geplande uitbreiding daarvan tot een verdere daling van het aantal overgeslagen
stations leiden.