02
januari
2002
|
00:00
Europe/Brussels

Top NS stapt op

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad van Commissarissen van NS verzocht de President-Directeur te ontslaan met name wegens het niet behalen van de 80% punctualiteitstarget. Het voorlopig door Railverkeersleiding vastgestelde percentage over het jaar 2001 bedraagt 79,9%.