Utrecht,
15
juni
2017
|
11:15
Europe/Brussels

Topmannen ProRail en NS roepen op te blijven investeren in fietsparkeervoorzieningen bij stations

Er moet flink geïnvesteerd blijven worden in nieuwe en betere fietsparkeervoorzieningen bij stations. Ook moeten bestaande stallingen nog beter worden benut en moeten er innovatieve oplossingen worden gevonden, om de fietsende treinreizigers te kunnen blijven faciliteren. Daarvoor pleiten de topmannen Pier Eringa van ProRail en Roger van Boxtel van NS tijdens het Velocity congres in Nijmegen waar zij vanmiddag gezamenlijk een presentatie geven.

Hoogwaardige stallingen
“Wij stimuleren reizigers om de fiets te pakken naar het station. En met succes. Ongeveer de helft van alle treinreizigers gaat nu al op de fiets naar het station. Dan gaat het om 400.000 fietsers per dag van en naar het station. Al die mensen willen hun fiets snel en makkelijk, en het liefst zo dicht mogelijk bij het station, kunnen parkeren. Om al deze reizigers ook in de toekomst een plek te bieden moet er ook genoeg plek zijn waar zij hun fiets kunnen stallen. En dan het liefst ook nog op een manier waardoor de omgeving van het station verbetert. Als we dit op een goede manier doen en hier in blijven investeren kunnen we het aantal mensen dat op de fiets naar het station komt van nog verder laten stijgen van nu bijna 50% naar 60% of meer”.

Ruimte voor de fiets en Actieplan Fietsparkeren
Sinds 2000 zijn er landelijk ca. 450.000 fietsparkeerplekken nieuw gebouwd en gemoderniseerd op ruim 400 stations. In 2000 waren dat er nog 200.000. De komende jaren dreigt een tekort aan het aantal fietsparkeerplekken bij stations. ProRail en NS willen daarom dat er de komende 10 jaar 200.000 tot 250.000 nieuwe fietsparkeerplekken bij komen. De financiering voor de eerste 70.000 plekken is rond, voor de overige moet de financiering nog geregeld worden.

Betere benutting bestaande stallingen
Terugdringing van het tekort aan fietsplekken is niet alleen een zaak van bijbouwen. Niet bij alle stations is het eenvoudig extra stallingen bij te bouwen. Het is ook een zaak van betere benutting van bestaande stallingen en innovatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het systeem waarbij de eerste 24 uur gratis geparkeerd kan worden of het plaatsen van vernieuwde zelfservicestallingen op 47 stations. Met betere handhaving wordt bovendien het probleem van weesfietsen aangepakt en worden stallingen beter benut en blijven de stationsgebieden ook goed toegankelijk.

Aanpak Fietsparkeren alleen succesvol bij gezamenlijke aanpak
Eerder dit jaar hebben ProRail en NS samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG, IPO, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover een bestuursakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat er bij de stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken zo snel mogelijk extra parkeercapaciteit wordt gerealiseerd. Bij de stations in Groningen, Delft, Den Haag Centraal, Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle komen in totaal meer dan 60.000 nieuwe stalingsplekken. In het bestuursakkoord is ook afgesproken gezamenlijk te kijken naar innovaties en financiering voor het vervolg. NS en ProRail heeft de partners van het bestuursakkoord hard nodig om de fietsproblematiek aan te pakken.