Utrecht,
29
juni
2017
|
13:50
Europe/Brussels

Transdev BBA en NS bereiken schikking over kwestie Limburg

In onderling overleg hebben Transdev BBA en NS een schikking bereikt in het geschil over de onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden rondom de openbare aanbesteding van de provincie Limburg voor het openbaar vervoer in Limburg en een deel van Noord-Brabant voor de periode 2016-2031.

In 2015 kwam aan het licht dat in het kader van die aanbesteding bepaalde zaken door toedoen van NS niet goed zijn verlopen. Transdev BBA heeft hierover klachten ingediend bij de ACM en is een civiele procedure begonnen waarin zij vergoeding vordert van de schade die zij stelt te hebben geleden.

Zowel Transdev BBA als NS heeft jegens de ander verklaard het gesprek met elkaar aan te willen gaan om het ontstane geschil in der minne te beëindigen. Transdev BBA en NS willen het boek definitief sluiten en hun onderlinge relatie normaliseren. Dit willen zij doen in het belang van de reizigers, de sector en alle personen die - veelal ongewenst - bij de kwestie betrokken zijn geraakt. Daarom zijn Transdev BBA en NS tot een schikking gekomen en zal Transdev BBA haar vordering tegen NS intrekken.

NS zal zich actief (blijven) inzetten om het risico op herhaling uit te sluiten en verder te bouwen aan het noodzakelijke vertrouwen van de reiziger, de burger, de aandeelhouder, de concessieverlener, de politiek en medevervoerders.

Transdev BBA en NS hebben afgesproken om buiten dit bericht geen nadere mededelingen te doen over de bereikte schikking.