08
november
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Trein nog duurzamer door hergebruik stroom

Railforum, NS, Veolia Transport en IenM slaan handen ineen om nog
meer energie te gaan hergebruiken

De trein is gemiddeld al 75% schoner dan een reis met een gemiddelde auto.
Railforum, NS, Veolia en de Rijksoverheid onderzoeken nu hoe meer energie die
vrijkomt bij remmen hergebruikt kan worden om het vervoer per trein nog schoner
te maken. De afspraken hiertoe werden vandaag getekend door Manu Lageirse,
algemeen directeur van Veolia Transport Nederland, Michiel van Roozendaal,
directievoorzitter van NS-dochter NedTrain en binnen NS verantwoordelijk voor
duurzaamheid en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Besparing van 6% aan elektriciteit per jaar

Treinen van NS en Veolia die remmen leveren nu al energie die daarbij
vrijkomt terug aan de bovenleiding. Deze stroom wordt hergebruikt door andere
treinen. Dit bespaart alleen bij NS nu al ca. 6% aan elektriciteit per jaar.
“Door dit soort maatregelen maken we de trein een nog schoner alternatief voor
de auto en bouwen we de groene voorsprong van de trein verder uit”, aldus
staatssecretaris Mansveld.

Uit wetenschappelijke analyses is gebleken dat de hoeveelheid terug geleverde
remenergie waarschijnlijk fors kan worden verhoogd en beter kan worden
hergebruikt. Onder regie van Railforum hebben NS en Veolia vandaag afspraken
gemaakt met de overheid om dit te vorm te geven. NS en Veolia onderzoeken of het
materieel met andere instellingen op de zogeheten Heuvellandlijn kan rijden
(Maastricht – Heerlen – Kerkrade). Er wordt ook onderzocht of stroom kan worden
terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. Dit kan nu nog niet en
remenergie wordt nu alleen hergebruikt door in de buurt rijdende treinen.
Verwachting is dat de proef bij een landelijke uitrol naar schatting een
jaarlijkse besparing van 70 GWh energie en een reductie van de CO2-uitstoot met
30 kiloton kan opleveren.

Railvervoer steeds duurzamer

De railsector besteedt onder aanvoering van Railforum veel aandacht aan
vermindering van haar CO2-uitstoot.

Door onder meer vernieuwing van het materieel en zuinig rijden worden hier
flinke stappen gezet. Zo hebben Veolia en NS de beschikking over het nieuwste
zuinige materieel. De laatste 7 jaar is een treinreis bij NS hierdoor alleen al
bijvoorbeeld 33% schoner geworden Naast de afspraken over het beter hergebruiken
van remenergie is vandaag ook het Kennisplatform Duurzaam Spoor opgericht. Hier
zijn naast NS en Veolia 85 andere bedrijven en overheden bij aangesloten. Doel
is zorgen dat duurzame innovaties zoveel mogelijk sectorbreed worden toegepast.
De Rijksoverheid denkt mee over minder regeldruk om zo innovatie maximaal de
ruimte te geven.