Utrecht,
24
juli
2020
|
10:24
Europe/Brussels

Treinreizigers gebruikten massaal coronaregeling om NS-abonnement te pauzeren

Samenvatting

Zo’n 375.000 treinreizigers hebben tussen maart en juli gebruik gemaakt van de coronaregeling van NS om hun treinabonnement aan te passen of te pauzeren. Ook de verkoop van nieuwe abonnementen viel in deze periode bijna volledig stil. Vanwege thuiswerken en het advies om het OV alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken, liep het aantal treinreizigers halverwege maart scherp terug. Met verschillende regelingen voor zowel particuliere als zakelijke klanten, heeft NS abonnementhouders geholpen om onnodige kosten te vermijden. Sinds juni groeit het aantal abonnementhouders weer.

NS heeft het in maart voor particuliere abonnementhouders mogelijk gemaakt om met onmiddellijke ingang hun abonnement te pauzeren, ook wanneer dit volgens voorwaarden niet kon. Vooruitbetaald abonnementsgeld kregen zij teruggestort. Met grote zakelijke klanten heeft NS aparte afspraken gemaakt om vaste kosten te beperken. Van de forenzen besloot zo’n 60% om het NS-abonnement tijdelijk stop te zetten. Onder reizigers met een kortingskaart was dit zo’n 5%. De laatste groep betaalt voor hun abonnement slechts enkele euro’s per maand en heeft vaak aan één reis genoeg om dit bedrag terug te verdienen.

Aantal andere regelingen

NS kende vanwege corona nog een aantal andere regelingen, zo is de geldigheid van Keuzedagen voor bijna een half miljoen 60-plussers verlengd tot einde van dit jaar. Normaal zijn Keuzedagen maar twee maanden geldig. Ook bepaalde actiekaartjes zijn in geldigheid verlengd. Reizigers met een maandabonnement dat niet tussentijds opzegbaar is, kregen van NS 50% korting. En voor internationale treinreizigers gold een ruimhartige geld-terug-regeling. Van de mogelijkheid om een internationaal treinticket te annuleren of om te boeken, maakten 270.000 reizigers gebruik.

Alle reizigers welkom

Vanwege corona reed NS vanaf 21 maart in een speciale basisdienstregeling, zodat reizigers die afhankelijk zijn van de trein ook toen konden rekenen op een betrouwbare dienstregeling. Vanaf 29 april heeft NS de dienstregeling stapsgewijs uitgebreid tot deze op 2 juni weer nagenoeg normaal was. Met de toevoeging van nachttreinen en enkele extra (spits-)treinen is op 29 juni de reguliere dienstregeling weer volledig hervat. Vanaf 1 juli zijn de corona-adviezen van de overheid versoepeld, waardoor alle reizigers weer welkom zijn in het OV.

Update

NS werkt momenteel aan een update van haar abonnementen, zodat deze beter aansluiten op het reisgedrag dat door corona flink is veranderd. Uit grootschalig onderzoek van NS en de TU Delft blijkt onder meer dat twee op de drie forenzen verwacht na corona meer thuis te zullen werken. Een kwart van de forenzen verwacht na corona vaker buiten de spits te zullen reizen.