11
december
2002
|
00:00
Europe/Brussels

Tweede fase van bezuinigingen vastgesteld

Zoals aangekondigd op 17 mei jl. is NS bezig haar financiële situatie te verbeteren om te kunnen blijven investeren in verbetering van de dienstverlening. NS voert een omvangrijk kostenreductie- en efficiencyprogramma uit onder de naam AIDA (Aanpak van Indirecte Diensten en Activiteiten). Verdeeld over 3 fasen worden alle indirecte diensten en activiteiten doorgelicht. Deze voor NS belangrijke operatie wordt zoveel mogelijk in samenwerking met de medewerkers gedaan. Op 9 oktober jl. is de eerste fase afgerond. Op dit moment is de tweede fase afgerond. Hierin is een besparing van ca. ¿ 50 miljoen geïdentificeerd. Deze wordt gerealiseerd door kostenreductie bij de inkoop van producten en diensten enerzijds en efficiency van de organisatie anderzijds. Naar verwachting betekent dit een verlies van 440 voltijds arbeidsplaatsen waarvan 140 vacatures en 50 inhuurkrachten.