01
oktober
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Uit voorzorg vaker dienstregeling aanpassen voor reiziger

Gezamenlijk persbericht met ProRail

  • NS en ProRail willen betere beheersbaarheid treinverkeer en meervoorspelbaarheid voor reiziger in elk seizoen

NS en ProRail gaan uit voorzorg vaker een aangepaste dienstregelingrijden bij de verwachting van sneeuw en vorst. Op een aantal trajecten in debrede Randstad rijden treinen dan om het halfuur in plaats van om het kwartier.Daarmee blijft het treinverkeer langer stabiel en de reisinformatie actueler.Met een aangepaste dienstregeling moet een stapeling van problemen, zoals beginfebruari dit jaar, worden voorkomen. Een meerjarig programma van NS, ProRail enhet ministerie van Infrastructuur en Milieu moet verder zorgen dat hetspoorsysteem beter bestand is tegen grootschalige verstoringen.

Het Nederlandse spoor is ondanks tal van maatregelen de afgelopen jaren nietaltijd bestand gebleken tegen alle weersomstandigheden. Door het flink gegroeidetreinverkeer is het Nederlandse spoor één van de drukst bereden spoorsystemen inde wereld (ter illustratie: alleen al 120 treinen per uur op Utrecht centraal inde spits). Daardoor is het treinverkeer steeds kwetsbaarder geworden. Deseizoenen kunnen -net als op de weg (files) of in de lucht (uitval vluchten)-roet in het eten gooien voor de reiziger. ProRail en NS werken daarom aan talvan verbetermaatregelen om de kans op het vastlopen van het treinverkeer bijslechte weersomstandigheden structureel te verminderen voor de reiziger. Dit isechter een langdurig traject dat grote investeringen vraagt. In de tussentijdzullen NS en ProRail, net als in andere landen, een aangepaste dienstregelinginzetten bij verwacht slecht weer. We begrijpen dat dit vervelend is voorreizigers maar we moeten grootschalige verstoringen, waar duizenden reizigerstegelijk hinder van ondervinden, zien te voorkomen.

"Bij een aangepaste dienstregeling gaan we in de brede Randstad naar halfuurdiensten in plaats van kwartier diensten. Twee in plaats van vier treinen peruur betekent minder kans op opstoppingen doordat ProRail meer ruimte heeft omverstoringen op te lossen en NS en ProRail de logistieke puzzel van honderdentreinen beter kunnen beheersen”, aldus Ingrid Thijssen, directeur vanNS-Reizigers. Bij inzet van de aangepaste dienstregeling worden 4.300 van de5.200 reguliere treinritten gereden (= 82% van de treinen). Er verandert nietsin de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland.