Utrecht,
27
mei
2016
|
14:51
Europe/Brussels

Update maatregelen tegen te drukke treinen

  • NS hoopvol over spitsbussen van Brabant en Amersfoort naar Utrecht na zomer

  • Spitsbus Castricum – Amsterdam met zomerstop

  • Ombouw eerste naar tweede klas voltooid

In december kondigde NS maatregelen aan om overlast van te drukke treinen in de spits tegen te gaan. Hoe staat het ervoor nu het vakantieseizoen in aantocht is?

De aangekondigde ombouw van de eerste klasse naar tweede klasse in 64 sprinters is voltooid. De monteurs hebben deze operatie binnen twee maanden voltooid. Vandaag ging de laatste omgebouwde sprinter het spoor op, waardoor er nu 1000 extra zitplaatsen in de tweede klas zijn gecreëerd. NS heeft bij de provincies ontheffing aangevraagd om - zoals eerder aangekondigd - na de zomer met tijdelijke spitsbussen te kunnen gaan rijden van Amersfoort en Den Bosch naar de Utrechtse Uithof. Dat geldt ook spitsbussen vanaf de Brabantse steden Veghel, Waalwijk en Drunen naar Utrecht Centraal. De spitsbus Castricum - Krommenie - Amsterdam- gaat vandaag met zomerstop. Na de zomer wil NS deze proef weer opstarten met Amsterdam-Zuid als bestemming, in plaats van Amsterdam Sloterdijk.

Waarom spitsbussen?

Het is in de spits druk op de spoorlijn tussen Den Bosch en Utrecht. Door een spitsbus in te zetten vanaf steden rond Den Bosch, proberen we deze drukte beperken. Hetzelfde geldt voor de spitsbussen vanaf Den Bosch en Amersfoort. Deze willen we rechtstreeks naar de Uithof rijden, waardoor reizigers niet via Utrecht Centraal hoeven. Of NS deze bussen daadwerkelijk kan gaan rijden hangt af van de gesprekken met de provincies en onze vervoerspartners. Deze gesprekken verlopen goed en NS is optimistisch gestemd over de afloop.

Waarom krijgt de spitsbus Castricum – Amsterdam een zomerstop?

De spitsbus Castricum – Amsterdam Sloterdijk was een proef om te zien of we de overlast van de drukke spits op die spoorlijn kunnen beperken. De reistijd is langer dan met de trein en slechts een enkeling maakt er dan ook gebruik van. Aanstaande vrijdag 27 mei rijdt deze spitsbus voorlopig voor het laatst. Deze komt na de zomer terug als we toestemming krijgen om naar Amsterdam Zuid in plaats van Amsterdam Sloterdijk te rijden, zoals oorspronkelijk in de plannen was opgenomen. Daarmee kunnen reizigers vanuit Noord-Holland rechtstreeks naar Amsterdam-Zuid reizen.

Hoe lang gaan de spitsbussen over de reis doen?

Of de bussen daadwerkelijk gaan rijden wordt deze zomer duidelijk. Exacte vertrekrijtijden, reistijden en tarieven zijn nu nog niet bekend en worden later vastgesteld.

Overige maatregelen

In april publiceerde het ministerie van I&M de resultaten van de review naar de maatregelen tegen te drukke treinen. NS ziet de uitkomsten van de review die uitgevoerd is door Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het ministerie van IenM als belangrijke steun in de rug. Uit de review blijkt dat de eerste maatregelen tegen drukke treinen merkbaar resultaat opleveren voor onze reizigers.

We informeren reizigers op specifieke drukke trajecten over welke momenten de treinen rustiger zijn. Deze informatie wordt door de reiziger gewaardeerd. NS werkt hard aan de terugkeer van 11 extra dubbeldekkers van het type DDM1. Deze operatie ligt op schema, waardoor ze dit najaar voor de reiziger inzetbaar zijn. Aan het einde van dit jaar stromen nieuwe sprinters die NS eind 2014 met spoed heeft besteld, geleidelijk in. De eerste sprinter is in Nederland gearriveerd voor het testprogramma. Ns deed een spoedbestelling van 58 nieuwe sprinters die vanaf het einde van het jaar gaan rijden. Ook voerde NS een pitstop in voor het ongeplande onderhoud van treinen, wat 4500 extra zit- en staplaatsen oplevert.

Wat was ook alweer de oorzaak van de drukke treinen?

Dat kun je lezen in ons eerdere blog. De drukte concentreert zich in de spits op enkele specifieke trajecten. Afhankelijk van de periode in het jaar komt NS in 2016 10 tot 45 rijtuigen te kort. Dit komt omdat bijna de gehele reservevloot is ingezet om het wegvallen van de Fyra op te vangen, ook stroomt de Mat’64 uit. Nu de economie aantrekt, neemt de reizigersgroei boven verwachting toe (+3,3% extra reizigers in de spits dit jaar). Ook maken meer studenten gebruik van de trein door het behoud en de uitbreiding van de OV-studentenkaart. In 2016 wordt daarnaast op een groot aantal plekken gewerkt aan de verbetering van het spoor en stations, wat beperkingen voor de inzet van treinen tot gevolg heeft.