Utrecht,
29
maart
2024
|
14:13
Europe/Brussels

Vakbonden en NS bereiken nieuw cao-onderhandelingsresultaat

Vakbonden FNV, VVMC, CNV, VHS zijn het met NS eens geworden over nieuwe cao-afspraken. De partijen hebben op vrijdag 29 maart een onderhandelingsresultaat bereikt. De vakbonden gaan deze afspraken voorleggen aan hun leden. Als de leden akkoord zijn, dan treedt de cao met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024. De cao loopt tot 1 maart 2025.

Een aantal belangrijke onderdelen van het onderhandelingsresultaat:

  • Looptijd: Van 1 januari 2024 tot 1 maart 2025. 
  • Loonstijging: De gemiddelde loonsverhoging komt uit op 6,6%. Dit komt door de afgesproken loonsverhoging van 4% met een bodem van 240 euro bruto per maand. 
  • Eenmalige uitkering: NS wil medewerkers graag stimuleren om bij NS te blijven werken. Daarom ontvangen collega’s die het volle jaar bij NS hebben gewerkt een eenmalige uitkering die kan oplopen tot 1500 euro bruto. 
  • Zware beroepen: NS en vakbonden stellen gezamenlijk vast welke functies onder een ‘zwaar beroep’ vallen.
  • Werken in de nacht: Collega’s ouder dan 63 krijgen uiterlijk per dienstregeling 2027 de mogelijkheid om vrijwillig vrijgesteld te worden van werk in de nacht.
  • Reiskosten: De reiskostenregeling is vereenvoudigd en verbeterd; meer kilometers worden vergoed.
  • Uitzendkrachten: Uitzendkrachten die 18 maanden bij NS hebben gewerkt wordt een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.  
  • Werkgelegenheidsgarantie: De werkgelegenheidsgarantie wordt verlengd tot 1 januari 2028.

De vakbonden gaan de afspraken nu eerst voorleggen aan hun leden. Als de leden akkoord zijn, dan treedt de cao met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2024.

Klik hier voor het onderhandelingsresultaat van 29 maart 2024.