01
februari
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Vanaf 18 februari rechtstreekse Intercity-verbinding tussen de Randstad en België

  • Op weekdagen van Den Haag naar Brussel zonder overstappen (in weekeinden DenHaag – Antwerpen)
  • Frequentie loopt op naar acht verbindingen per dag v.v.

Treinreizigers van en naar België kunnen vanaf maandag 18 februari weergebruikmaken van een rechtstreekse reismogelijkheid over conventioneel spoor. NSen de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS beginnen vanaf dat moment eentreindienst tussen Den Haag Hollands Spoor en Brussel (in weekeinden Den Haag –Antwerpen). Dat hebben beide spoorbedrijven in samenspraak met de NederlandseStaat vandaag afgesproken. Deze verbinding komt bovenop de bestaandeverbindingen met Thalys, en de grensoverschrijdende stoptrein.

Onlangs werd Fyra naar Brussel uit de dienstregeling genomen wegenshardnekkige storingen, deels te verklaren door het recente winterse weer. Vanafdat moment is de treinverbinding via bestaand spoor versterkt.

Met man en macht is gewerkt aan het realiseren van een directe verbindingnaast Thalys. Het bouwen van een dienstregeling duurt normaal gesproken tweejaar, nu werd binnen enkele weken een nieuwe verbinding gerealiseerd. Doorintensief samenwerken met diverse partners is deze complexe puzzel gelegd.

Het creëren van ruimte op het spoor bleek op deze korte termijn uitsluitendte realiseren tussen de steden Den Haag en Brussel. Een directe lijn van en naarAmsterdam is ook onderzocht, maar wegens het drukke treinverkeer op dat traject,met name door de komst van de Hanzelijn, bleek de nu geboden oplossing in hetbelang van alle reizigers.

Op het traject Amsterdam – Rotterdam kunnen reizigers met een kaartje voor denieuwe verbinding naar België, naast andere reismogelijkheden (zes aansluitingenper uur), gebruikmaken van de binnenlandse Fyra, waardoor ook de snelstereistijd wordt geboden.

De frequentie op de nieuwe verbinding zal stapsgewijs groeien naar achttreinen per dag. Op 18 februari beginnen wij met twee verbindingen per dag. Inaanloop naar 11 maart komst steeds meer materieel beschikbaar waardooruiteindelijk de maximaal haalbare frequentie van acht verbindingen per dag wordtgereden.

De trein zal de volgende stations aandoen: Den Haag Hollands Spoor, RotterdamCentraal, Dordrecht, Roosendaal, Antwerpen, Mechelen, Brussel Centraal en -Zuid. De totale reistijd Den Haag – Brussel wordt twee uur en een kwartier. Bijaanvang van de extra verbinding op 18 februari a.s. zullen er twee treinen perdag rechtstreeks tussen Den Haag en Brussel rijden in de ochtend en avond. Op 11maart rijden er acht per dag. Die stapsgewijze aanpak is nodig omdat niet allelocomotieven en rijtuigen direct beschikbaar zijn en personeel een verplichteherinstructie moet volgen. Ook het goed op elkaar afstemmen van de Nederlandseen Belgische dienstregeling kost tijd.

President-directeur van NS Bert Meerstadt: "Reizigers hebben dringendbehoefte aan een directe verbinding. Ik ben tevreden dat wij er in geslaagd zijndie snel te realiseren. De afgelopen weken heeft iedereen de klok rond gewerktom dit mogelijk te maken. Dit waren wij uiteraard aan onze reizigers verplicht.”