Utrecht,
19
februari
2016
|
06:16
Europe/Brussels

Veiligheidsenquête VVMC

Een enquête onder de leden van de spoorvakbond VVMC verscheen vandaag in het AD. De VVMC-leden werden ondervraagd over sociale veiligheid en de conclusie van de krant is dat conducteurs moedeloos worden van geweld. NS vindt agressie tegen onze collega’s is volstrekt verwerpelijk. De uitkomsten van deze enquête tonen aan dat we niet voor niets 200 extra NS’ers (voor dubbele bemensing en flexteams) aantrekken om de veiligheid te vergroten. We houden vinger aan de pols om te zien of alle maatregelen van de afgelopen tijd werken, want we willen dit maatschappelijk fenomeen keren. Juist daarom is het belangrijk dat onze medewerkers elk incident te blijven melden, zodat we hier actie op kunnen ondernemen.

In de afgelopen periode is er, samen met de overheid en ProRail, veel gebeurd om agressie tegen te gaan. Zo zijn inmiddels op 55 stations de ov-poortjes gesloten om zwartrijden tegen te gaan, kan NS sinds eind vorig jaar reis- en verblijfsverboden opleggen om vaste overlastgevers te weren, keerden agenten terug op 22 stations, doen we proeven met digitaal beboeten (snellere afhandeltijd) en bodycams en plaatste ProRail op kleine en middelgrote stations extra bewakingscamera’s.

Naar verwachting zijn de nieuwe NS’ers in de loop van 2017 geworven, opgeleid en inzetbaar. In de tussenliggende periode zal NS de dubbele bemensing zoveel mogelijk proberen te realiseren vanuit de bestaande capaciteit, of anders zorgen voor extra toegangscontrole en beveiligers. De afgelopen periode waren al nieuwe medewerkers aangetrokken zodat op alle treinen van het nachtnet en de vroege treinen in het weekend (early birds) conducteursduo’s actief zijn.

Vergeleken met andere functionarissen in een publieke functie scoort het veiligheidsgevoel onder treinpersoneel hoog, maar we hebben de VVMC-respondenten gehoord en - met hen - is het ons er veel aan gelegen dit niveau verder te verhogen. Wij laten daarnaar onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Zo gaat het onderzoeksbureau van de Universiteit Utrecht (USBO) een vervolgonderzoek doen op de afgelopen najaar door hen gepeilde veiligheidsbeleving van NS-personeel. Uit dat onderzoek (1946 respondenten) kwam naar voren dat conducteurs en machinisten zich relatief veilig voelen. Verder meet het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van VenJ de effectiviteit van alle afgesproken extra maatregelen.