21
april
2005
|
00:00
Europe/Brussels

Vernieuwend CAO-akkoord NS en vakbonden

NS en vakbonden hebben 21 april 2005 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor NS. Deze CAO start met terugwerkende kracht op 1 januari 2005 en loopt tot 1 april 2007. Naast het feit dat deze CAO voor alle NS-bedrijfsonderdelen geldt, zijn partijen het eens geworden over een structurele loonsverhoging van 3% per 1 januari 2006 en een eenmalige uitkering van 300 euro in 2005. Indien de klantwaardering stijgt ontvangen NS-ers in 2007 een eenmalige bonus van 300 euro. Verder zijn er vernieuwende afspraken gemaakt over het terugdringen van het ziekteverzuim en heldere afspraken over pensioenen. Daarnaast is de werkzekerheidsgarantie uitgebreid naar een aantal andere functiegroepen in ruil voor flexibiliteit en is er afgesproken dat er studies zullen worden gestart op het gebied van levensfasebeleid en arbeids- en rusttijden.