Persbericht
Utrecht,
06
augustus
2015
|
09:39
Europe/Brussels

Vertrek Timo Huges bij NS in overleg afgewikkeld

NS en de heer Timo Huges hebben in goed overleg overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het dienstverband van de heer Huges. Met de definitieve beëindiging van de arbeidsrelatie tussen NS en de heer Huges door middel van deze schikking wordt de discussie erover gesloten. Onvolkomenheden in het ontslagproces hebben tot die discussie aanleiding gegeven en de juridische positie van NS verzwakt.

De heer Huges is rechtsgeldig ontslagen per 10 juli 2015, ontvangt zijn salaris over de maand juli plus een bedrag dat gelijk is aan zijn salaris gedurende de opzegtermijn van zes maanden, hij ziet af van de ontslagvergoeding ter hoogte van een jaarsalaris, waarop hij volgens zijn arbeidsovereenkomst aanspraak zou kunnen maken, en hij betaalt zijn variabele beloning over 2014 vrijwillig terug. Per saldo betekent dit dat NS aan de heer Huges een bedrag van circa 175.000 euro bruto zal betalen.

Truze Lodder, voorzitter van de RvC: "Met deze oplossing worden langdurige en kostbare juridische procedures over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst met Huges voorkomen en kunnen partijen zich richten op de toekomst. NS concentreert zich op zijn kerntaken, verandert in zijn organisatie wat veranderen moet en werkt aan het herwinnen van vertrouwen.”