09
juli
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Volgende stap integratie NS Hispeed en NS Reizigers

Bij de ondernemingsraden van NS Hispeed en NS Reizigers is 9 juli een
adviesaanvraag ingediend over het voornemen om NS Hispeed en NS Reizigers in een
aantal stappen te integreren. Dit is het vervolg op het ondernemersbesluit
inzake HRN/HSA van 1 november 2011, wat destijds een voorbode was van de
integratie.

Daarnaast is eind mei 2013 besloten te stoppen met de V250. Op 6 juni jl.
zijn drie varianten voor de verbinding Nederland-België aan de staatssecretaris
aangeboden. Die worden de komende maanden tot een volwaardig aanbod uitgewerkt
in overleg met NMBS. Dit najaar verwachten we de uitkomst van dit traject: met
de betrokken ministeries is een helder proces afgesproken dat moet resulteren in
een volwaardige oplossing die de staatssecretaris 1 oktober naar de Tweede Kamer
kan sturen. Maar integreren is in alle gevallen verstandig.

Per 1 oktober 2013 worden activiteiten ‘materieel en infra’ en
‘dienstregelingsontwikkeling’ van NS Hispeed samengevoegd met die van NS
Reizigers. Ook gaan afdelingen als IT, Finance en HR intensiever met elkaar
samenwerken. Het streven is om per januari 2014 ook de overige onderdelen van NS
Hispeed met NS Reizigers te integreren. Tot die tijd wordt in goed overleg met
de beide ondernemingsraden uitgewerkt hoe de geïntegreerde organisatie er
uitziet, als alle medewerkers van NS Hispeed in dienst bij NS Reizigers komen.

Marjon Kaper, directeur Commercie van NS Hispeed, zal aansluiten als
kwartiermaker directeur Internationaal bij het directieteam van NS Reizigers.
Zij zal de aansluiting tussen NS Hispeed en NS Reizigers verder vormgeven en
rapporteren aan de directievoorzitter van NS Reizigers.

Voorts is de aankondiging van het integratieproces voor Jan-Willem Siebers van
NS Hispeed een logisch moment om terug te treden als directievoorzitter.

De integratie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Iedereen is hard
nodig om onze treindienst op HRN, HSL en Internationaal goed uit te voeren.