Utrecht,
14
augustus
2020
|
08:07
Europe/Brussels

Voorstel NS: werkgarantie en salarisbehoud

De impact van de coronacrisis op NS is enorm. Eerder werd bekend dat NS verwacht over 5 jaar 4,7 miljard euro aan inkomsten mis te lopen als gevolg van de coronacrisis. Ook de komende jaren verwacht NS structureel minder reizigers door veranderend reisgedrag en economische krimp. Ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om het bedrijf hierop in te richten en weer financieel gezond te krijgen. Tot 2025 verwacht NS 1,4 miljard euro te moeten besparen. Dat is noodzakelijk om het treinkaartje ook in de toekomst betaalbaar te houden en noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen voor de reiziger.

NS heeft de afgelopen periode gesproken met de vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad over een voorstel voor werkzekerheid. De inzet van NS is een totaalpakket van afspraken met onder meer een werkgarantie bij flexibiliteit. Daarbij biedt NS ontwikkeling en scholing aan. Zo kunnen alle NS’ers met een vast contract bij NS blijven en houden ze perspectief. Daarnaast wordt 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholing en pensioen. Zo verwachten we dat NS in 2025 weer klaar is voor de toekomst.

De vakbonden en COR gaan dit voorstel nu voorleggen aan hun achterban.

Roger van Boxtel, president-directeur NS: “De coronacrisis heeft ook grote impact op NS. Zelfs met de steun van de overheid moeten we de tering naar de nering zetten. We hebben minder reizigers terwijl we wel net zoveel treinen rijden. Wij bieden iedere NS’er met een vast contract zekerheid op een baan, de zekerheid van behoud van salaris. We reserveren 50 miljoen euro extra voor scholing, ontwikkeling en pensioenopbouw. Wij gaan solidair de crisis te lijf. Dat is de reden waarom we iedereen baanzekerheid willen bieden. En dat is niet niks in deze moeilijke tijd. We zijn één bedrijf. Ik hoop dat de achterban van de vakbonden en de medezeggenschap dit ook zo zien en ons voorstel integraal omarmen.”

Belangrijkste punten uit het voorstel van NS

  • Werkgarantie: Alle NS’ers met een vast contract kunnen bij NS blijven werken. Voor sommige medewerkers kan wel de aard, tijd en plaats van het werk veranderen.
  • Salarisbehoud: NS’ers behouden hun huidige salaris. Degenen die nog niet aan het plafond van de salarisschaal zitten behouden hun doorgroeimogelijkheden.
  • Ontwikkelfonds: NS stelt eenmalig een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar als ontwikkelfonds om de pensioenopbouw van NS-medewerkers in 2021 op peil te houden en daarnaast te gebruiken voor ontwikkeling en scholing. De wijze van invulling hiervan moet nog in nader overleg met vakbonden worden bepaald.
  • Cao en sociaal plan: Verlenging van de huidige cao en sociaal plan voor de duur van twee jaar.

Vervolgstappen
Dit voorstel zorgt ervoor dat alle NS’ers met een vast contract met behoud van huidig salaris bij NS kunnen blijven werken. Zodra de vakbonden hun raadpleging afgerond hebben, kunnen we vaststellen of er een akkoord is.