Utrecht,
18
november
2016
|
07:23
Europe/Brussels

Voortaan één kapitein op het spoor bij verstoringen

Er komt een centraal team van specialisten onder leiding van ProRail dat besluiten neemt over de dienstregeling bij grote verstoringen op het spoor. Hiermee willen ProRail en NS de impact van een verstoring voor reizigers beperken en de opstart van het treinverkeer na een verstoring versnellen. Voortaan is er één kapitein die verantwoordelijk is voor alle beslissingen bij een verstoring op het spoor - de zogenaamde Officier van dienst-spoor. Dit zijn de belangrijkste elementen van de nieuwe aanpak bij verstoringen.

Speciaal team voor bijsturing

De nieuwe werkwijze wordt vandaag door Dr. Dennis Huisman toegelicht in zijn oratie “goed, beter, best”, ter aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit. Huisman is ook werkzaam als Expertise Manager Logistieke Processen bij NS. Hij analyseerde enkele winterse dagen in februari 2012, waarbij de treindienst “out-of control” ging. NS en ProRail kondigden toen aan de bijsturing van treinen bij een verstoring te herzien. Onder andere Dennis Huisman adviseerde NS en ProRail hoe zij dat het beste kunnen doen. Hieruit is nu deze nieuwe werkwijze bij verstoringen voortgekomen.

Een van die verbeteringen is de aanstelling van een Officier van dienst-spoor. Deze maakt onderdeel uit van het nieuwe Centraal Monitoring en Beslisorgaan (CMBO) onder de verantwoordelijkheid van ProRail. Hij beslist over een aangepaste dienstregeling voor alle vervoerders. Volgens Huisman is de nieuwe werkwijze noodzakelijk om de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technieken te kunnen gebruiken in het geval van een verstoring.

Waarom was dit nodig?

Bij een verstoring gaan bij NS en ProRail de alarmbellen rinkelen. Iedereen komt meteen in actie. Toch lukte het niet altijd om snel tot een goede oplossing te komen. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor keuzes in de te rijden NS reizigersdienstregeling na grote storingen bij NS en ProRail samen en wordt per keer in overleg gekeken welke treinen kunnen blijven rijden of worden opgeheven. In de nieuwe situatie neemt het speciale team onder verantwoordelijkheid van ProRail het besluit hierover en kan er slagvaardiger gewerkt worden om treinverkeer te herstellen. De nieuwe werkwijze wordt deze winter stapsgewijs ingevoerd. Een aantal medewerkers van NS zal hiervoor overstappen naar ProRail. De operatie moet in het voorjaar zijn afgerond.