Utrecht,
20
december
2018
|
06:00
Europe/Brussels

Vuurwerk en het spoor gaan niet samen

Oud en nieuw staat voor de deur, een periode die traditiegetrouw gepaard gaat met vuurwerk. Helaas wordt er in de laatste weken van het jaar ook vuurwerk afgestoken bij het spoor, dicht bij treinen. Vanaf begin december kregen we 5 meldingen van vuurwerkoverlast. Uit ervaring weten we dat de meeste meldingen volgen in de laatste twee weken van december. Vuurwerk op en rondom het spoor zorgt voor overlast voor medewerkers en reizigers en kan schade veroorzaken aan treinen en stations. Daarom vragen NS en ProRail aan gemeenten om volgend jaar bij het bepalen van vuurwerkvrije zones ook rekening te houden met het spoor, net zoals dit nu wordt gedaan bij bejaardentehuizen en kinderboerderijen.

Een vuurpijl tegen een trein of zwaar vuurwerk op het spoor zorgt voor een flinke schrikreactie bij machinisten en kan er, vanwege schade, toe leiden dat treinen uitvallen.

Directeur Operatie NS, Marjan Rintel: “We gaan gemeenten vragen of zij het gebied rond het spoor aan willen wijzen als vuurwerkvrije zone. We begrijpen dat het handhaven van vuurwerkvrijezones ingewikkeld is, maar er gaat een belangrijk signaal vanuit. Vuurwerk en het spoor gaan niet samen.” Ook directeur Operatie ProRail, John Voppen sluit zich hierbij aan: “Het gooien van vuurwerk naar treinen lijkt misschien een kwajongensstreek, maar dat is het niet. Het is gevaarlijk en leidt tot overlast en onnodige vertragingen.”

De afgelopen jaren zien we in december een toename in het aantal meldingen van vuurwerkoverlast. In 2015 ging het om 15 meldingen, 25 meldingen in 2016 en 50 meldingen in 2017. Deze meldingen variëren van vuurwerk afsteken in een tunneltje bij het station, rookontwikkeling op het perron tot vuurwerk tegen een trein aan gooien. We roepen medewerkers actief op om vuurwerkoverlast te blijven melden.