Utrecht,
03
januari
2017
|
09:56
Europe/Brussels

Warme wissels en aangename stations door groen gas

Contract geeft belangrijke impuls aan groen gasproductie in Nederland

NS en ProRail gaan kantoren, stationsgebouwen en wissels verwarmen met groen gas van energieleverancier Essent. Het contract start 1 januari 2017 en heeft een looptijd van zes jaar. Hiermee geven NS en ProRail verder invulling aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen.

NS en ProRail daagden bij de aanbesteding de energiemarkt uit nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen voor levering van gas. Een belangrijk onderdeel van het contract is dat er additionele groen gas productie-installaties worden gebouwd. Vanaf 2020 mag er alleen groen gas worden geleverd dat wordt geproduceerd in installaties die op 1/1/2017 nog niet in bedrijf waren. Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit hernieuwbare grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

In totaal levert Essent per jaar 13,7 miljoen kubieke meter gas. In 2017 nemen NS en ProRail 25% van hun gas als groen gas af, met een opschaling tot circa 100% vanaf 2020. Uiteindelijk gebruiken NS en ProRail hiermee circa 10% van de totale (huidige) groen gas productie in Nederland. Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels.

Met deze overeenkomst werken NS, ProRail en Essent samen aan het terugdringen van de CO2 –uitstoot en geven de drie partijen een belangrijke impuls aan de verdere groei en ontwikkeling van de groen gasproductie in Nederland.


Facts & Figures

- Essent levert per jaar ongeveer 14 miljoen kubieke meter gas aan de spoorsector, waarvan uiteindelijk in 2020 8,1 miljoen m3 groen gas is. Door toename van het groen gas aanbod én afname van de hoeveelheid vastgoed (vanuit de NS strategie) zal in 2020 100% van het NS en ProRail vastgoed groen verwarmd worden.

- Dit contract behelst per 2020 ongeveer 10% van de totale (huidige) groene gas productie in Nederland.

- Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

- Er zijn 183 stations die met gas worden verwarmd. Alle stations zijn vanaf 2017 voorzien van 100% groene stroom. Ook worden andere vormen van duurzame energieopwek ingezet, bijvoorbeeld WKO-installaties (Warmte Koude Opslag) en zonnepanelen. Voorbeelden hiervan zijn de stations Utrecht Centraal (zonnepalen en WKO), Rotterdam Centraal (zonnepanelen en WKO) en Amsterdam Centraal (WKO).

-In totaal worden 3958 van de 5207 wissels verwarmd met gas (de overige wissels zijn elektrisch of worden verwarmd met aardwarmte)