Utrecht,
07
juli
2022
|
12:37
Europe/Brussels

Werkzaamheden Geldermalsen - Utrecht, Reisadvies: mijd het traject

Samenvatting

* Advies geldt van 14 juli tot en met 5 augustus
* Busbedrijven kunnen onvoldoende bussen leveren door tekort aan chauffeurs
* NS wil urenlange rijen voorkomen

NS geeft reizigers tussen Geldermalsen en Utrecht het dringende advies om dit traject tussen 14 juli en 5 augustus te mijden. Dit raakt ook de doorgaande Intercity’s tussen Zuid-Nederland en Utrecht. Aanleiding: de grootschalige werkzaamheden die ProRail hier uitvoert in combinatie met het landelijke tekort aan buschauffeurs. Busbedrijven geven aan onvoldoende bussen te kunnen leveren, waarbij het tekort in de spits het grootst is. Reizigers die toch op pad gaan, worden geadviseerd om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen of een omreisroute te gebruiken. Stefan Gitz, bij NS verantwoordelijk voor trein-vervangend busvervoer: “Dit reisadvies geven we tandenknarsend. We moeten eerlijk zijn naar onze reizigers. Als we iedereen gewoon naar het station laten komen, ontstaan er urenlange wachtrijen. Dat kunnen we niet maken.“

Omreisroutes
Reizigers die om willen reizen, kunnen dat doen via Breda of Nijmegen. De extra reistijd is één uur. Ook op deze routes kan het extra druk zijn, mede vanwege extra reizigers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Maatregelen na eerder tekort aan bussen
ProRail werkt dit jaar op veel plaatsen aan het spoor. Recent nog in Noord-Nederland bij Meppel. NS was toen niet tevreden over de beschikbaarheid van het trein-vervangende busvervoer. Dit werd veroorzaakt door een tekort aan buschauffeurs, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. NS werd hierdoor helaas ook overvallen. Direct daarna zijn de werkafspraken met de busbedrijven aangescherpt, om voortaan de kans op overlast te beperken. Toen is ook besloten om – als er toch een tekort aan bussen is – vroegtijdig bij de reizigers aan te geven wat ze kunnen verwachten. Dat moment is nu gekomen.

Werkzaamheden
ProRail werkt van 14 juli tot en met 5 augustus aan het spoor tussen Utrecht en Geldermalsen, een belangrijke plek op een druk bereden spoor tussen Utrecht en Zuid-Nederland. Hier vervangt ProRail kilometers spoor. Deze werkzaamheden staan een paar jaar gepland en zijn nodig om de kwaliteit van het spoor op peil te houden en het spoor gereed te maken voor de toekomst. Er is bewust voor gekozen het in een vakantieperiode uit te voeren omdat er dan minder treinreizigers zijn.

Hierdoor kunnen de Intercity's tussen Utrecht en Geldermalsen niet rijden. Daarnaast rijden er geen Sprinters tussen Houten en Geldermalsen. Reizigers tussen Houten en Utrecht kunnen wel gewoon met de trein.

Toekomstige werkzaamheden
Ook voor andere werkzaamheden houdt NS samen met de busbedrijven nauwlettend in de gaten hoeveel bussen beschikbaar zijn, waarbij reizigers mogelijk opnieuw het advies kunnen krijgen om niet te reizen of een omreisroute te gebruiken. Reizigers worden daarvan tijdig op de hoogte gesteld.