23
februari
2001
|
00:00
Europe/Brussels

Werving levert in één jaar bijna 1000 nieuwe NS-ers op

NS is druk bezig het tekort aan personeel terug te dringen. Naar verwachting zullen in juni 2001 duizend nieuwe conducteurs en treinsurveillanten zijn geworven. De directie van NS is van mening dat hiermee de dienstverlening aan de reizigers zal verbeteren. Ook de druk op het rijdend personeel, dat het afgelopen jaar veel extra heeft moeten werken, wordt hierdoor verminderd.