03
oktober
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Wijzigingen NS-tarieven 2015

NS past per 1 januari 2015 de tarieven van enkele reizen, dagretours
en abonnementen aan. Dit in lijn met de stijging van de consumentenprijsindex en
gebruiksvergoeding voor de infrastructuur. Daarnaast wordt er bij enkele reizen
en dagretours een kleine verlaging toegepast in verband met het oplossen van het
Dubbel Opstaptarief. NS streeft naar een gematigd tariefbeleid door scherp te
letten op kosten en efficiency. Ook komend jaar zet NS dit beleid
voort.

De tarieven voor de enkele reizen en dagretours op NS trajecten zullen per 1
januari met gemiddeld 1,98% stijgen. De abonnementen Traject Vrij, het
Voordeelurenabonnement, het Grensabonnement en Altijd Vrij zullen op deze datum
met gemiddeld met 2,15% stijgen. De raming van het Centraal Planbureau van de
consumentenprijsindex zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning
(MEV) geeft een verwachte inflatie (CPI) aan van 1,25%.

Het kabinet Rutte I heeft besloten tot een verhoging van de
gebruiksvergoeding voor infrastructuur van € 50 miljoen per 2015. De verhoging
van de gebruikstarieven voor de infrastructuur die Prorail aan NS doorrekent,
betekent dat NS de tarieven in 2015 met 2,3% zou kunnen verhogen. Om te komen
tot een stapsgewijze verhoging heeft NS in 2014 reeds 1% doorberekend in de
tarieven en schuift NS een deel door naar 2016. Dit betekent dat er in 2015 0,9%
wordt doorgerekend in de tarieven van NS. Samen met de kleine mindering in kader
van oplossen Dubbel Opstaptarief betekent dat de totale prijsverhoging gemiddeld
1,98% bedraagt per 1 januari 2015 voor enkele reizen en dagretours.

De tarieven van de abonnementen, Dal Voordeel, Altijd Voordeel, Weekend Vrij
en Dal Vrij blijven ook in 2015 ongewijzigd. Traject Vrij, het
Voordeelurenabonnement, het Grensabonnement en Altijd Vrij zullen met gemiddeld
2,15% in prijs toenemen.

In kader van het onderzoek ‘onvolledige transacties met de OV-chipkaart’ zijn
binnen het Nationaal OV Beraad (NOVB) een aantal verbeteringen afgesproken die
gefinancierd worden met de door klanten niet teruggevraagde bedragen door
vergeten Check out. Een van de maatregelen is dat in de loop van het voorjaar
van 2015 het Kids Vrij abonnement gratis wordt voor alle kinderen van 4 t/m 11
jaar. Met een Kids Vrij abonnement op een eigen OV chipkaart kunnen kinderen in
deze leeftijdsgroep onbeperkt meereizen met een volwassene.

Tenslotte wordt de toeslag voor de ICE en Intercity direct vereenvoudigd
zodat deze €2,30 (1) kost voor beide treinsoorten in zowel de eerste
als tweede klas.

(1) De ICE toeslag wordt verhoogd van €2,00 naar €2,30. De IC direct
toeslag in de 2 klas blijft gelijk en in de eerste klas wordt verlaagd van €3,00
naar €2,30. Deze verlaging wordt ook doorgevoerd in de toeslagabonnementen voor
de Intercity direct.